Svangerskapskvalme

Svangerskapskvalme

Nesten alle kvinner opplever noe kvalme eller oppkast når de er gravide. Morgenkvalme rammer omtrent 90 % av alle gravide i større eller mindre grad. Du kan reagere på lukt og smak og synsinntrykk på en annen måte enn tidligere. Tilstanden kan gå utover livskvaliteten, yrkeslivet og forholdet til partneren. Vi hører ofte om disse plagene når de gravide kommer til ultralyd i starten av svangerskapet. Den vanligste kvalmen er plagsom men heldigvis fører den som oftest ikke til ernæringssvikt eller sykdom hos fosteret. Kvalmen er som regel verst de første 12 ukene. Trøsten er at etter hvert som svangerskapet utvikler seg vil kvalmen som regel avta.

Årsaken til svangerskapskvalme

Man vet ikke årsaken til hvorfor svangerskapskvalme oppstår men studier har vist at høye nivåer av graviditetshormonet hCG har sammenheng med utviklingen av svangerskapskvalme. Dette kan også forklare hvorfor de som er gravide med jentefoster eller tvillinger har et høyere nivå av hCG og dermed større risiko for å få alvorlig svangerskapskvalme.

Tips for å redusere svangerskapskvalme er:

 • Spis ofte og små proteinrike måltider
 • Prøv å spise og drikke litt før du står opp om morgenen
 • Unngå mat som er veldig sterkt krydret eller veldig fet.
 • Drikk rikelig, noen blir bedre av drikke med kullsyre
 • Sørg for nok søvn, hvile og frisk luft
 • Prøv akupressurbånd, et «armbånd» du kjøper på apoteket med en gummikule som pressmasserer et akupunkturpunkt på håndleddet.
 • Ingefær
 • Reseptfri, kvalmestillende medisin: De mest brukte legemidlene mot svangerskapskvalme er Postafen og Afipran. Statens legemiddelverk bekrefter at disse medikamentene er regnet for å være trygge og kan brukes av gravide hvis det er nødvendig. Mange gravide lider seg gjennom kvalmen og har høy terskel for å bruke medisiner, fordi de er redde for at de kan skade fosteret. Disse medisinene er etablerte og har vært i bruk lenge og det er ikke observert alvorlige bivirkninger. Det er Postafen som er mest aktuelt å bruke. Afipran bør ikke brukes i siste del av svangerskapet. Vi på klinikken prøver å berolige og informere om at disse medikamentene ikke er farlige for fosteret, og at det kan være bedre å forsøke medikamenter tidlig for å unngå å bli verre.

Alvorlig svangerskapskvalme

Noen gravide, heldigvis kun noen få, 2 av 100, utvikler alvorlig svangerskapskvalme (hyperemesis gravidarum) som innebærer voldsom kvalme og oppkast. Tilstanden kan føre til væsketap, elektrolyttforstyrrelser og ernæringssvikt med vekttap og vitaminmangel som gir behov for behandling på sykehus. Symptomene på dette er; voldsom intens kvalme, brekninger og oppkast flere ganger i løpet av et døgn, dehydrering, vekttap, svekket allmenntilstand, slapphet, svimmelhet, konsentrert og mørk urin og tørste.

Det er viktig at de som opplever disse symptomene får behandling. Alvorlig svangerskapskvalme kan påvirke fosteret og studier har vist at det kan være økt risiko for å bli født før 37. svangerskapsuke eller med lav fødselsvekt ved termin, det vil si under 2500 g.

Graden av svangerskapskvalme har betydning for hva slags behandling man får. Svangerskapskvalme kan graderes ved hjelp av et spørreskjema, som kalles SUKK (Svangerskaps Utløst Kvalme Kvantifisering) som inneholder tre spørsmål. Hvor mange timer pr døgn er du kvalm?, Hvor mange ganger brekker du deg?, og hvor mange ganger har du kastet opp? Ut fra disse spørsmålene vil legen gradere svangerskapskvalmen til lett, moderat eller alvorlig. De med moderat svangerskapskvalme kan få væskebehandling poliklinisk på sykehuset. Alvorlig svangerskapskvalme fører til innleggelse på sykehus med væskebehandling intravenøst, kvalmestillende behandling og næringstilførsel via en sonde.

Ved en svangerskapskontroll hos oss får du snakke med jordmor om plager du opplever og hun vil gi råd og veiledning som kan hjelpe deg å redusere disse. Bestill time til Svangerskapskontroll her!

 

Kilder og mer lesestoff:

https://nhi.no/familie/graviditet/svangerskap-og-fodsel/livsstil/svangerskap-gode-rad/svangerskapskvalme/

https://helsenorge.no/gravid/alvorlig-svangerskapskvalme

https://stolav.no/behandlinger/svangerskapskvalme

https://www.vitusapotek.no/smerte/gravide-og-ammende/gravide/svangerskapskvalme/a/A171

https://forskning.no/sykdommer-barn-og-ungdom-helse/mange-gravide-tor-ikke-ta-medisin-mot-kvalme/433517

Hva betyr blodtyping og rhesusbestemmelse for svangerskapet

Hva betyr blodtyping og rhesusbestemmelse for svangerskapet

Alle gravide får tilbud om ulike blodprøver, såkalte rutineprøver, i svangerskapet. De tas mellom svangerskapsuke 12-16. Det innebærer blant annet blodtyping og rhesusbestemmelse.

De to blodtypesystemene som har størst betydning kalles ABO og Rhesus. I ABO systemet finnes blodtypene 0 (null), A, B og AB. I Rhesus-systemet skilles det mellom Rh+ (positiv) og Rh- (negativ).

Omtrentlig 40 % av den norske befolkningen har blodtype 0. 48 % har A, 8 % har B og 4 % har AB. Ca 85 % av den norske befolkningen er Rh+ (positiv), mens resterende 15 % er Rh- (negativ). Disse blodtypesystemene er uavhengig av hverandre.

 

Rhesusuforlikelighet i svangerskapet

Når en gravid er rhesus negativ er det ca 60 % sjanse for at hun bærer et foster som er rhesus positiv. Blodsirkulasjonen til mor og barn er helt adskilt. Dersom noe av fosterets rhesus positive blod skulle komme i kontakt med mors negative blod, kan mor danne antistoffer. Det som skjer da er at antistoffene passerer morkaken og angriper fosterets røde blodceller. Dette kan være harmløst, men det er en risiko for at fosteret blir anemisk (blodfattig), utvikler hjertesvikt og i verste fall dør i mors liv. Dette fordi det hos fosteret skjer en reaksjon med ødeleggelse av røde blodceller.

Det er i helt spesielle tilfeller som for eksempel I fødsel, ved morkakeløsning og abort at mors og fosterets blod kan bli blandet. Dersom dette skjer kalles det rhesus immunisering. Antistoffene kan da bevege seg fritt mellom mor og foster.

Risikoen for Rhesusimmunisering er ca 2 %.

Forebyggende behandling

Om Rhesusimmunisering skjer i forbindelse med kvinnens første fødsel, rammer ikke antistoffdannelsen denne graviditeten. Når kvinnen blir gravid på nytt, og bærer et Rhesus positivt foster, ligger antistoffene klare og kan ramme fosteret.

I dag testes alle gravide om de er Rhesus positiv eller negativ i første trimester. Dersom kvinnen er Rhesus negativ tas en ny blodprøve i svangerskapsuke 24 (NIPT). Denne prøven avdekker om fosteret er Rhesus positivt eller negativt, og den gravide kan allerede på dette tidspunktet få forebyggende behandling.

Anti-D, som også omtales som “vaksine”, gis nå rutinemessig i svangerskapsuke 28 til rhesus-negative kvinner med bekreftet rhesus-positivt foster. Dette er kun en passiv overføring av “ferdiglaget” anti-rhesus antistoffer for å forhindre at den gravide produserer slike antistoffer selv. I tillegg til det gis anti-D sprøyte på barselavdelingen innen 72 timer etter fødsel.

Denne behandlingen forebygger at den gravide produserer rhesus-antistoffer.

Prognose

Nå som alle kvinner blodtypes i første trimester i svangerskapet, og rhesus negative kvinner med rhesus positive fostre behandles i uke 28 og etter fødsel, er risikoen for skade hos fosteret svært liten.

Dersom den gravide allikevel har dannet antistoffer, for eksempel i forbindelse med en tidligere abort, må hun overvåkes nøye med gjentatte ultralyder. I noen sjeldne tilfeller kan det være aktuelt med utskiftning av fosterets blod mens det fortsatt er i mors liv.

Dette vil oppdages i forbindelse med rutineprøvene som tas etter første trimester; og eventuelt behandling og tiltak som er nødvendig kan iverksettes. Dette har ført til at mer enn 90 % av disse barna unngår skade og utvikler seg normalt!

En påminnelse til alle gravide; husk å ta med blodprøvesvarene når du drar til sykehuset når fødselen er i gang! Da har de all info om blodtypen hos deg og ditt foster klart med en gang.

Vi rekvirerer rutineblodprøvene ved første svangerskapskontroll. Bestill time her!

 

Kilder og mer info:

https://nhi.no/familie/graviditet/svangerskap-og-fodsel/sykdommer/undersokelser/rhesus-uforlikelighet-i-svangerskapet/

Hva er hCG og hva kan det fortelle oss?

Hva er hCG og hva kan det fortelle oss?

Svangerskapshormonet hCG

Det er mange hormoner som er i sving under en graviditet. Det hormonet vi kjenner best til er nok hCG; humant choriongonadotropin. Det er det hormonet som gjør at graviditetstesten blir positiv.

Det kan også måles i mors blod og gir informasjon eller føringer om svangerskapet forløper som normalt. HCG produseres i placenta (morkaken) og produksjonen starter like etter det befruktede eggets implantasjon i livmorveggen. Allerede 10 dager etter befruktning kan hormonet påvises i blodet.

Utvikling av hCG gjennom graviditeten

Produksjonen av hCG starter altså ved befruktningstidspunkt og stiger mot et maksimum i svangerskapsuke 8-10. I de neste 10 ukene faller produksjonen med ca. 80% og forholder seg ganske stabilt fra uke 20 og til fødsel.

Helt i starten av graviditeten stimulerer hCG det gule legemet (corpus luteum) i eggstokken slik at progesteronproduksjonen som startet etter eggløsningen, ikke opphører. Dette er en forutsetning for at det befruktede egget kan klare å feste seg i livmorveggen, og ikke utstøtes ved en menstruasjonsblødning som normalt følger etter et brått fall i progesteronnivået.

Stigning av hCG i svangerskapet

hCg nivået i blodet har normalt en jevn stigning i svangerskapet frem til 8-10 uker. Det er veldig store variasjoner i hCG nivået hos den enkelte gravide.

En tommelfingerregel er at HCG verdien normalt stiger til det dobbelte annen hver dag, altså hver 48 time. Uventet lave verdier eller mindre stigning kan indikere at svangerskapet ikke forløper som normalt, som for eksempel missed abortion eller svangerskap utenfor livmor.

Høyere verdier kan indikere flerlinger eller blæremola.

Det er viktig å være klar over at hCG nivået oftest er veldig forskjellig fra gravid til gravid selv i samme svangerskapsuke. Så ikke vektlegg selve tallet for mye nettopp fordi hvor høyt/lavt er individuelt. Fokuser på økningen!

Hvorfor ta hCG?

Det er flere gode grunner til å følge utviklingen av hCG i den gravides blod. Ved spørsmål unormal utvikling av svangerskapet som for eksempel ved blødning, mistanke om svangerskap utenfor livmor (ex u) eller missed abortion (MA).

Blodprøve tas vanligvis med to dagers mellomrom.

Måling av hCG er en tilleggsundersøkelse som gjerne gjøres når det er spørsmål om svangerskapet utvikler seg normalt, og det er for tidlig med ultralydundersøkelse. Det kan også benyttes som supplement når ultralydundersøkelsen gir usikre funn.

Mange gravide ønsker å vite så mye som mulig om graviditeten sin så tidlig som mulig, og det kan resultere i at hun kommer for tidlig til ultralyd. Det er da mulig å måle HCG for finne ut om det stiger som normalt eller ei. Vår erfaring her på klinikken er at om det ikke er en gyldig grunn til å måle HCG, så ikke gjør det. Det må oftest en ny ultralydundersøkelse til for å vite sikkert om svangerskapet går som normalt!

En slik venteperiode er for de aller fleste krevende, men det er altså ingen snarvei her. Svaret vil komme for en dag.

Normalverdier for hCG (regnet ut fra siste mens)

Uke 3: 5-50

Uke 4. 5-426

Uke 5: 18-7340

Uke 6: 1080-56500

Uke 7-8 uker: 7650-229000

Uke 9-12: 25700-288000

Uke 13-16: 13300-254000

Uke 17-25: 4060-165400

Uke 25-42: 3640-117000

Ikke gravide har under 10.

Det finnes flere standard tabeller, så denne gir kun en pekepinn. Lege eller jordmor vil hjelpe med å vurdere resultatet.

Hjelp – vi venter tvillinger!!

Hjelp – vi venter tvillinger!!

Mange spente, blivende foreldre kommer til oss tidlig i svangerskapet for å få graviditeten konstatert med ultralyd. Overraskelsen er stor hvis det viser seg å være to hjerter som slår. Ofte tar det litt tid før foreldrene selv ser det på skjermen, at det er to stykker der inne.

Vi avventer litt med å informere om at det er tvillinger til foreldrene faktisk ser det selv. Når dette oppdages blir stemningen gjerne litt «elektrisk». Det er latter, tårer og reaksjoner fra at dette er «stor stas» til «hvordan i all verden dette skal gå?».

Det er for mange litt som at man vinner i lotto og at huset brenner – på en gang.

Av og til hører vi foreldrene si at det er mange tvillinger på hans side av slekta og at de derfor lurer på om mor nå bærer to fostre i livmoren. Slik er det ikke. Det er kvinnen som slipper egg. Noen kvinner slipper to egg i en syklus istedenfor kun ett. Hvert egg befruktes av hver sin sædcelle. Da blir det toeggede tvillinger, også kalt dizygote. Det eksisterer en arvelig tendens til å få toeggede tvillinger. Det er kvinnen som må ha toeggede tvillinger i sin familie for at det skal øke sjansen for at hun får tvillinger. I mange familier hopper det over en generasjon. Toeggede tvillinger ligner ikke hverandre arvemessig sett mer enn det alminnelige søsken gjør. De kan ha samme eller forskjellig kjønn. Mannen bestemmer kjønn på barn, ikke antallet (se blogg om kjønn her).

I tillegg til den arvelige disposisjonen for å få tvillinger vil sannsynligheten for tvillingfødsel stige med økende alder hos kvinnen. Den er høyest i aldersgruppen 35-39 år. Prøverersbefruktning (IVF), der det settes inn flere enn ett egg, er også en av grunnene til at tvillingfødslene har økt de siste årene. Dette har ingenting med arvelighet å gjøre.

Ved eneggede tvillinger (monozygote), er det ett egg som har blitt befruktet og som har delt seg og blitt til to adskilte fosteranlegg innen 14 dager etter befruktning. Eneggede tvillinger kommer fra samme eggcelle og sædcelle og har derfor helt likt arvestoff og blir identiske tvillinger. Eneggede tvillinger har alltid samme kjønn.

Når vi oppdager tvillinger på ultralyd og stemningen har lagt seg litt, vil vi undersøke om tvillingene er eneggede eller toeggede. Dette er lettest å identifisere tidlig i svanger skapet, dvs rundt uke 12. Dette er viktig fordi det har betydning for den videre oppfølgingen i svangerskapet. Vi informerer etter beste evne og henviser videre til sykehuset i de tilfeller hvor det er nødvendig med tidlig og tett oppfølging. Hvor mye av informasjonen som går inn er ikke godt å si. Heldigvis har foreldrene god tid til å fordøye det glade budskap.

Hvis du vet at du venter tvillinger og ønsker å komme på en ultralydtime, husk å huke av for timer det står (tvillinger) bak. På disse timene er det satt av ekstra tid.

Bestill time til ultralyd her!

Vi anbefaler at alle som venter tvillinger sjekker ut siden til tvillingforeldreforeningen for nyttig informasjon!

Når er det ok å fortelle at jeg er gravid til andre?

Når er det ok å fortelle at jeg er gravid til andre?

Dette spørsmålet får vi ofte fra de gravide som er til ultralydundersøkelse hos oss tidlig i svangerskapet. Etter undersøkelsen er de aller fleste yre av glede og positive følelser som de nesten ikke kan vente med å dele med andre. Men stopp- er det for tidlig å fortelle den gledelige nyheten til nærmeste familie og gode venner- det er jo ikke sikkert at det kommer til å gå bra? Hva hvis vi forteller det til andre, og så spontanaborterer jeg? Da blir det jo leit og vanskelig å skulle gi alle de som vet om graviditeten en kontrabeskjed.

 

De som har barn fra før, gjerne små barn, lurer på om de bør vente med å fortelle at det skal komme en søster eller bror etterhvert. De aller minste forstår jo ikke så mye av det hele. De større forstår mer, men synes nok det er vanskelig med tidsperspektivet. “Kommer ikke babyen snart?”, er et hyppig spørsmål. Og det er i grunnen vanskelig å forstå at det er en liten baby inne i mammas mage, en mage som ennå ikke er stor engang!

Det finnes ikke et fasitsvar for når den beste tiden er å fortelle om graviditeten til andre. Det er en privatsak og er opp til den enkelte.

Del gjerne gleden over svangerskapet med dine nærmeste

Vår erfaring er at mange forteller nyheten til sine aller nærmeste relativt tidlig. Mange tenker at om det ikke skulle gå bra er det godt at de nærmeste vet om det, og dermed har forståelse for at man er trist og lei dersom dette skulle skje. Uansett vil ofte de nærmeste skjønne at “noe er på gang”- ikke drikker hun vin og søvnbehovet er blitt helt enormt. Det er jammen ikke lett å holde det skjult nei!

De som har vært til ultralyd hos oss rundt uke 12 og hvor alt er funnet normalt, spør ofte om vi tenker at det er en fin tid å offentliggjøre det på nå. Og det svarer vi gjerne bekreftende på! Sjansen for spontanabort etter uke 12 er liten. Noen gravide velger også å vente med å fortelle om graviditeten til etter ordinær ultralydundersøkelse som er rundt uke 18. Det er altså ingen oppskrift for når man deler nyheten med andre. Det ikke feil å dele nyheten tidlig, og det er heller ikke feil å vente med å fortelle om graviditeten.

Når bør sjefen få vite at du er gravid?

Loven pålegger ingen å si ifra om de er gravide. Det gjelder både i en ansettelsesprosess eller senere i arbeidsforholdet. Det er den enkelte arbeidstaker som selv vurderer når man mener er den beste tiden å fortelle om graviditeten til sin arbeidsgiver.

Før eller siden må arbeidstaker uansett informere sin leder om graviditeten. For det første vil graviditeten etterhvert bli synlig, og den gravide må søke om fødselspenger. Ifølge arbeidsmiljøloven må man varsle om permisjon snarest mulig og senest en uke i forveien ved fravær utover to uker, senest fire uker i forveien ved fravær utover tolv uker og senest tolv uker i forveien ved fravær utover ett år.

Anbefalingen til arbeidstakere er å informere sin leder om graviditeten på et relativt tidlig tidspunkt. Det kan føre til økt forståelse for den enkeltes arbeidssituasjon som igjen gir mulighet for tilrettelegging av arbeidsoppgaver. Dette kan hindre at den gravide blir sykmeldt, enten helt eller delvis.

Kilde: https://www.infotjenester.no/artikler/rettigheter-for-gravide/

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/likestillings–og-diskrimineringsloven/id2583238/

§ 12-7. Varslingsplikt

“Jeg tror det blir en jente, sier mor. Det er så mange jenter i min familie.” Hvem bestemmer kjønn egentlig – mor eller far?

“Jeg tror det blir en jente, sier mor. Det er så mange jenter i min familie.” Hvem bestemmer kjønn egentlig – mor eller far?

De fleste blivende foreldre lurer veldig på om de venter gutt eller jente når de kommer til ultralyd. Mange spør når vi kan se kjønnet på barnet. Vi får det spørsmålet hele tiden, også allerede når de er 7 uker på vei. Vi svarer at kjønnet kan vi se med stor grad av sikkerhet fra uke 15+0.

Videre sier av og til mor at hun tror det må være jente ettersom det er så mange jenter i hennes slekt, og pappa nikker smilende og er overbevist om det samme. Da må vi repetere biologiundervisningen fra skolen og forklare at det ikke er slik det henger sammen.

Det er nemlig gutta som bestemmer kjønnet på barnet. Sædcellen inneholder enten X-kromosom, som gir jente, eller Y-kromosom, som gir gutt. Selve egget hos kvinner inneholder kun et X-kromosom. Kombinasjonen XX gir jente og XY gir gutt.

Så slik henger det altså sammen – far bestemmer kjønnet!

Bør jeg ta influensavaksine når jeg er gravid?

Bør jeg ta influensavaksine når jeg er gravid?

Dette er et spørsmål vi får fra gravide som er hos og som ringer til oss. Høsten er her og vinteren er i anmarsj. Nå kommer høysesong for influensa. Og ja, det er anbefalt for gravide.

Anbefaling

Det er like vanlig blant gravide som andre mennesker å få influensa. Men gravide er i risikogruppen for å kunne få alvorlig sykdom og komplikasjoner som følge av influensasykdom. Og risikoen øker jo lenger ut i svangerskapet man har kommet. Derfor anbefales det at alle gravide i 2. og 3. trimester tar sesonginfluensavaksinen. Vaksinasjon av gravide beskytte mor, og i tillegg bidrar det til å beskytte barnet inntil 6 måneder etter fødsel. Dette er gunstig da spedbarn også har høyre risiko enn større barn og voksne for alvorlig sykdom.

Gravide i 2. og 3. trimester, det vil si fra først etter uke 12 og ut svangerskapet, skal tilbys inaktivert influensavaksine når denne blir tilgjengelig på høsten. Inaktivert vil si at den inneholder deler av drepte influensavirus som ikke kan gi sykdom. Vaksinen er ikke tilsatt konserveringsmidler eller kvikksølvforbindelser.

Gravide i 1. trimester som tilhører en av de andre risikogruppene for alvorlig sykdom og komplikasjoner (som f eks. diabetes type 1 og 2, kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt, kronisk nevrologisk sykdom eller skade, nedsatt immunforsvar, KMI over 40) er også anbefalt å få en vurdering om å ta influensavaksinen.

Bivirkninger av vaksinen

Influensavaksinen gir veldig sjeldent alvorlige bivirkninger. Vanlige bivirkninger er at man kan føle seg uvel, få feber og ømhet rundt stikkstedet. Nytten av vaksinasjonen ansees som større enn risikoen for bivirkninger. Erfaringer viser at vaksinen ikke skader fosteret eller øker ikke risikoen for abort eller for tidlig fødsel.

Ta kontakt med din fastlege for å få vaksinen!

 

Referanser og mer info om influensavaksine:

https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/influensavaksine/

Er du mellom 16 og 21 år og trenger prevensjon? Har du hørt om Statens bidragsordning?

Er du mellom 16 og 21 år og trenger prevensjon? Har du hørt om Statens bidragsordning?

Visste du at unge kvinner mellom 16 og 21 år får økonomisk støtte til prevensjon fra staten?!

Det er helt sant! Og det betyr at mange kvinner faktisk får gratis prevensjon. Ordningen dekker hele eller deler av kostnadene til p-piller, p-plaster, p-ring, p-stav, p-sprøyte, hormonspiral eller kobberspiral. Det gjelder fra måneden etter at kvinnen har fylt 16 år og til og med måneden før kvinnen fyller 22 år.

I 2019 utgjør dette 118 kroner for prevensjon i 3 måneder. Det betyr at dersom du for eksempel velger p-piller som koster mindre 118 kroner vil dette være gratis. Velger du p-piller som koster mer enn 118 kr må du betale den resterende summen.

Dersom du ønsker langtidsvirkende prevensjon (LARC) som kobberspiral, hormonspiral (Mirena, Jaydess, Kyleena og Levosert) eller p-stav vil prisen variere ut fra hvor gammel du er. Under har vi listet opp mer info om pris ut fra alder for disse prevensjonsmidlene.

Kobberspiralen er gratis til og med fylte 20 år, mens de som er 21 år må betale en egenandel på 328 kroner. Du trenger resept for å hente denne på apoteket. Resept kan vi på klinikken hjelpe deg med. Det er kun typen kobberspiral som heter Nova-T som er med i bidragsordningen. Vi sørger for at det blir skrevet på riktig type kobberspiral på resepten.

For hormonspiral og p-stav gjelder følgende: er du 16, 17, 18 eller 19 år får du den helt gratis. Er du 20 eller 21 år må du betale en egenandel.

Egenandelen er litt høyere om du er 21 år enn 20 år:

Mirena: egenandelen er 299,40 kr om du er 20 år, 771,40 kr om du er 21 år

Kyleena: egenandelen er 244,10 kr om du er 20 år, 716,40 kr om du er 21 år

Jaydess: egenandelen er 153,50 kr om du er 20 år, 625 kr om du er 21 år

Levosert: egenandelen er 35,50 kr om du er 20 år, 507,50 kr om du er 21 år

P-stav: egenandelen er 237,20 kr om du er 20 år, 709,20 kr om du er 21 år

(Dette er satser som gjelder fra 1 januar 2019 og det tas forbehold om endringer.)

Mirena og Kyleena varer i 5 år.

Levosert varer i 4 år.

Jaydess varer i 3 år.

P-stav varer i 3 år.

Kobberspiral varer i 5 år.

Resept på hormonspiral og p-stav kan vi skrive for deg på klinikken. Når du har løst ut resepten på apoteket kan du legge inn spiralen eller p-staven hos oss. Det er jordmor med lang erfaring som gjør dette.

Apoteket regner ut hvor mye du skal betale ut fra de ulike prevensjonsmidlenes varighet, pris, din fødselsdato og datoen du henter ut prevensjonsmidlet. Apoteket kan utlevere prevensjonsmidler som dekkes av folketrygden for inntil et halvt års forbruk av gangen. Ved lengre utenlandsopphold kan apoteket utlevere prevensjonsmidler for inntil ett års forbruk. Husk å ta med legitimasjon!

Hva vi tilbyr

Vi har lang erfaring med prevensjonsveiledning og er sertifisert for å administrere ulike typer prevensjon. Dette inkluderer reseptforskrivning og innsetting av langtidsvirkende prevensjon som hormonspiral og p-stav.

Les mer om de ulike typene prevensjon på denne siden!

Book time til prevensjonsveiledning eller innsetting av spiral og p-stav her!

 

 

 

Kilder:

Sex og samfunn: https://sexogsamfunn.no/prevensjon/statens-bidragsordning/

HELFO: https://www.helfo.no/regelverk/stonad-til-prevensjon-for-unge-kvinner

Helsenorge.no: https://helsenorge.no/sex-og-samliv/prevensjon/bidragsordning-for-prevensjonsmidler

Ultralydundersøkelse -hvordan foregår det og hva er lurt å tenke på før undersøkelsen?

Ultralydundersøkelse -hvordan foregår det og hva er lurt å tenke på før undersøkelsen?

Dette er spørsmål vi ofte får fra gravide som har booket time hos oss, eller når de ringer for å booke time.

Selve ultralydundersøkelsen – utvendig eller innvendig?

Frem til 11 fullgåtte uker gjøres det som regel en transvaginal ultralyd; det vil si at vi bruker en vaginal probe (lydhode). Denne proben kan best sammenlignes med en stav, som vi putter gelé på, så kondom (probetrekk) og så gelé igjen. Deretter føres denne inn i den gravides skjede for å lage bilder av livmoren og det som er inne i livmoren. Ved transvaginal ultralydundersøkelse ligger kvinnen på en gynbenk med bena i benholdere. Vi sørger for at hun ligger komfortabelt med myke puter under rygg og hode, og vi legger en liten “duk” over underlivet så hun ikke føler seg så naken og avdekket. Varsomt setter vi inn proben i skjeden og lager bilder mens vi med lett rotasjon av proben vinkler utover, innover og nedover i skjeden. Dette er vanligvis helt smertefritt.

Grunnen til at vi som oftest velger å gjøre ultralydundersøkelsen på denne måten så tidlig i svangerskapet er fordi det vi skal se på er så utrolig lite! Et fosteranlegg på rundt 7-8 uker er ikke større enn 10-17 mm! Derfor er det fordelaktig å komme så nærme som mulig slik at vi kan lage et skarpt og tydelig bilde.

Enkelte ganger velger vi også å gjøre undersøkelsen så tidlig i svangerskapet, på utsiden av magen, altså transabdominalt. Noen kvinner vil helst slippe å gjøre ultralyden innvendig, og da prøver vi oss fra utsiden- og lykkes også ofte det med det!

Fra uke 11 og utover i svangerskapet gjør vi som oftest ultralydundersøkelsen transabdominalt. Nå utføres undersøkelsen mens den gravide ligger på ryggen. Gelé påføres nederst på magen og proben føres over magen og lager bilder fra utsiden.

 

Full eller tom urinblære?

Det er fordelaktig å ha tom urinblære når ultralydundersøkelsen starter. Dersom urinblæren er relativt full kan det være vanskelig å lage gode bilder fordi urinblæren “stjeler” mye av bildet. Noen ganger kan imidlertid full blære bidra til å “løfte” opp livmoren så det faktisk blir lettere å lage bilder. Men- for den gravide vil det nok uansett være ubehagelig når vi klemmer og dytter mot den fulle urinblæren, så hun må få lov til å tisse.

 

Skal jeg spise og drikke før ultralydundersøkelsen?

Ikke nødvendigvis. Det har ikke så stor betydning for ultralydundersøkelsen. Når vi gjør en 3D/4D er det artig å se bevegelse, ansiktsmimikk og turning. Dersom han eller hun sover byr vi på iskald solbærsaft og sjokolade!

 

Ta gjerne med helsekortet

Det er fint om den gravide tar med helsekortet (om hun har) til ultralydundersøkelsen. Da får vi raskt et overblikk over hvordan det står til så langt hun har kommet i svangerskapet. Vi skriver uansett et notat med resultatet fra undersøkelsen som den gravide får med seg.

 

Bestill ultralydtime uke 6-40 her!

 

 

 

Kan jeg fly når jeg er gravid?

Kan jeg fly når jeg er gravid?

Mange gravide som er hos oss, eller ringer til oss, lurer på om det er trygt å fly når de er gravide. I dagens samfunn reiser vi generelt mye enten privat eller i jobb- eller begge deler!

Å fly når du er gravid bør ikke by på store problemer. Generelt er det trygt å fly for en frisk gravid kvinne.

Når bør man ikke fly?

Det finnes derimot enkelte situasjoner hvor flyging for gravide kvinner frarådes, for eksempel ved spørsmål om truende abort (blødninger, smerter), ved fare for for tidlig fødsel, risikosvangerskap og når det nærmer seg termin. Er det en situasjon som ikke er ønskelig på et fly så er det fødsel!

Hva sier flyselskapene?

De fleste flyselskaper aksepterer ikke gravide som passasjerer på flyreiser etter svangerskapsuke 36-38., eller at flyselskapet krever legeerklæring. Restriksjoner kan variere fra flyselskap til flyselskap, og etter reisens lengde. Det er lurt å alltid kontakte flyselskapet og spørre direkte hvilke regler som gjelder for dem.

Eksempelvis skriver Norwegian på sine sider at gravide er velkomne på flyvninger frem til 4 uker før termin uten legeerklæring. Mellom 4 og 2 uker før termin kan du være med på flygning som ikke tar mer enn 4 timer, og du må forvise legeerklæring som viser at du trygt kan fly. Dersom du reiser tur/retur må du forsikre deg om at legeerklæringen dekker hele tidsrommet. På internasjonale flygninger må denne dokumentasjonen være på engelsk. Er det mindre enn 2 uker til termin kan du ikke være med på flygning; det er for din og babyens sikkerhet.

Risiko

Lange flyreiser innebærer en risiko for blodproppdannelse. Det å være gravid i seg selv medfører en økt risiko for blodpropp. For de gravide er det derfor veldig viktig å forebygge denne komplikasjonen:

 • Det er viktig å være jevnlig i bevegelse under flyreisen; gå litt rundt og gjøre ankelrotasjoner for å optimalisere sirkulasjonen.
 • Husk å drikke godt med vann
 • Evt bruke kompresjonsstrømper på lange flygninger

 

Stråling i fly

Bakgrunnsstrålingen er høyere i fly enn på bakken, men strålefaren vurderes likevel så lav at en enkel tur-retur reise er helt uproblematisk. For ansatte i fly, eller gravide som reiser hyppig, kan den totale strålebelastningen overstige anbefalte grenser. Den teoretiske risikoen for fosterskader på grunn av kosmisk stråling under interkontinentale flyreiser er så langt ikke bekreftet i epidemiologiske studier. Derfor- å fly i passe mengde på riktig tid i svangerskapet ser ut til å være trygt.

 

Snakk med jordmor eller lege dersom du er usikker på om du bør sette deg på flyet! Vår jordmor hjelper deg gjerne med spørsmål som dette.

Bestill time til svangerskapskontroll her!

 

Kilder og videre lesning om reiser og graviditet:

NHI https://nhi.no/familie/graviditet/gravid-og-pa-reisefot/

FHI https://www.fhi.no/sv/reiserad/rad/reiserad-til-gravide/

Norwegian https://www.norwegian.no/reiseinformasjon/spesielle-behov/flyvning-under-graviditet/