Langtidsvirkende reversibel prevensjon (LARC)

Les om: Kobberspiral | Hormonspiral | P-stav | P-sprøyte | Minipille | P-piller | FAQ | Billig prevensjon

Hovedprinsippet i all prevensjonsveiledning for kvinner er selvbestemt prevensjon. Det er viktig at kvinner får et bredt utvalg slik at de selv kan benytte den metoden som de vurderer er best for dem selv.

Alle de hormonelle prevensjonsmetodene er svært sikre, altså gir god beskyttelse mot graviditet. Langtidsvirkende reversibel prevensjon (LARC); kobberspiral, hormonspiral og p-stav er de metodene som beskytter best pga lite brukerfeil. Kunnskapsoppsummeringer gjort internasjonalt anbefaler økt bruk av LARC.

Verdens Helse Organisasjon (WHO) kommer med følgende anbefalinger om LARC:

Kobberspiral og hormonspiral er gode og enkle prevensjonsalternativer. De kan benyttes av mange kvinner; helt uavhengig av alder og om de har født. Hormonspiralen ser også ut til å kunne ha andre helsemessige fordeler som redusert risiko for svangerskap utenfor livmor (ektopisk svangerskap). Kobberspiralen er et godt alternativ for kvinner som på grunn av medisinske eller andre årsaker ikke kan eller ønsker å bruke hormonell prevensjon.

Kvinner bør i mye større grad enn det som er tilfelle i dag få valgmuligheter, og informasjon om prevensjon som inkluderer de langtidsvirkende prevensjonsmetodene. Dette fordi metodene ikke har brukerfeil og har høyere grad av sikkerhet mot graviditet enn de fleste andre metoder.

Det er helsepersonell sitt ansvar å gi kvinnene god informasjon om LARC metodene. Det er mangelfullt i forhold til kunnskap om hvem som kan bruke disse metodene som gjør at helsepersonell bare anbefaler dette til enkelte kvinnegrupper. Dersom du selv har manglende kompetanse i innsetting av spiral eller p-stav, er det viktig å henvise videre til helsepersonell som kan gjøre dette.

Hvem kan bruke LARC metodene?

  • kvinner uavhengig av om de har født eller ei
  • Ammende kvinner
  • Kvinner som har utført abort, umiddelbart etter
  • Kvinner med BMI/KMI (kroppsmasseindex) også over 30
  • Kvinner med diabetes
  • Kvinner med migrene
  • Kvinner som ikke skal ha østrogen
  • Kvinner med HIV sykdom

Legemiddelverket har laget en oversikt over alle typer hormonelle prevensjonsmetoder med produktfakta i en felles guide. Nettsiden gir løpende omtaler av nye hormonelle prevensjonsmetoder samt en oppdatert oversikt over prevensjon som kan rekvireres av helsesøster og jordmor. Samtidig har den aktuelle artikler om ny forskning om blant annet alvorlig bruk av hormonelle prevensjonsmetoder.

Helsesøstre og jordmødre kan sette inn p-stav (implantat) og spiral på delegasjon fra lege, jf Helsepersonelloven § 5 Bruk av medhjelpere (lovdata.no): ”Helsepersonell kan i sin virksomhet overlate bestemte oppgaver til annet personell hvis det er forsvarlig ut fra oppgavens art, personellets kvalifikasjoner og den oppfølging som gis. Medhjelpere er underlagt helsepersonells kontroll og tilsyn”.

Nyttig bakgrunnsinformasjon

Les om: Kobberspiral | Hormonspiral | P-stav | P-sprøyte | Minipille | P-piller | FAQ | Billig prevensjon