221207-jordmorklinikken-111-Edit1

 

Oslo jordmor- og ultralydklinikk

 

Vi er jordmødre med lang erfaring fra Oslo Universitetssykehus, innenfor svangerskap, fødsel- og barselomsorg. Mer detaljert informasjon om hver enkelt av oss oss finner du lenger ned på siden.

Ønsker du ultralydundersøkelser i svangerskapet er det viktig å gå til helsepersonell med utdanning innen fosterdiagnostikk. Vi har utdanningen "Ultralyddiagostikk for jordmødre" ved NTNU i Trondheim, med tilleggsutdannelse i "Tidlig ultralyd" og "Doppler ultralyd med fordypning innen fosterhjertet" ved NTNU. I tillegg er vi sertifiserte for “The 11-13 Week Scan” ved Fetal Medicine Foundation.

Våre jordmødre har lang erfaring og grundig kompetanse innen fosterdiagnostikk, svangerskaps-oppfølging og kvinnehelse. 

Det er viktig for oss at våre kunder føler seg trygge, og at vi tar oss god tid til alle undersøkelser. Vi følger deg gjerne gjennom hele svangerskapet. 

 

 

VÅRE ANSATTE

Møt gjengen som utgjør vårt team

 
Birgitte norman

Birgitte Norman

Ultralydjordmor 

Birgitte Norman er en erfaren ultralydjordmor med en imponerende karriere som startet da hun ble ferdigutdannet jordmor i 2001. Med 15 års erfaring fra fødeavdelingen/obs. posten på OUS, har hun et bredt spekter av erfaring innenfor fødselshjelp og fødselsomsorg.

 

I 2011 fullførte hun videreutdanning i ultralyddiagnostikk for jordmødre ved Nasjonalt Senter for Fostermedisin, NTNU, og spesialiserte seg ytterligere innen "Tidlig ultralyd" ved samme senter. Hennes kompetanse innen fosterdiagnostikk er bekreftet gjennom sertifiseringen for "The 11-13 weeks scan" fra Fetal Medicine Foundation.

 

Fra 2011-2016 jobbet hun på svangerskapspoliklinikken på Ullevål, før hun i 2015 startet Oslo jordmor- og ultralydklinikk sammen med kollega og venninne Stine.

 

I 2023 fullførte hun også fordypningsstudier ved NTNU. Denne utdanningen gir spesialkompetanse i fosterhjerte undersøkelser av føtale og maternelle blodkar (doppler ultralyd).

 

En imponerende merittliste, som inkluderer over 20.000 utførte ultralydundersøkelser, vitner om hennes dedikasjon og dyktighet på dette området.

 

Birgitte jobbet også som prosjektmedarbeider i Forebygging av uønsket svangerskap og abort blant ikke-vestlige innvandrerkvinner (FAFUS) ved OUS/Ullevål.

 

I tillegg har hun gjennomført prevensjonsveiledning for jordmødre ved høyskolen i Akershus.

Stine Lønne Wigestrand

Stine Lønne Wigestrand

Ultralydjordmor

Stine Lønne Wigestrand ble ferdigutdannet jordmor i 2002, og har 16 års erfaring som jordmor fra fødeavdelingen/ obs. posten på Ullevål sykehus. Stine jobbet også som jordmor ved Helsestasjon i Nordstrand Bydel fra 2007 til 2009, og senere tok hun videreutdanning i prevensjonsveiledning for jordmødre ved høyskolen i Akershus.

 

Hun gjennomførte deretter videreutdanning i ultralyddiagnostikk for jordmødre ved Nasjonalt Senter for Fostermedisin, NTNU i 2011, samt spesialisert seg innen "Tidlig ultralyd" ved samme senter. Stine er også sertifisert for "The 11-13 weeks scan" av Fetal Medicine Foundation, noe som vitner om hennes ekspertise innen fosterdiagnostikk.

 

Fra 2012-2016 jobbet hun på svangerskapspoliklinikken på Ullevål, før hun i 2015 startet Oslo jordmor- og ultralydklinikk sammen med kollega og venninne Birgitte.

 

I 2023 tok Stine fordypningsstudier ved NTNU som ga henne spesialkompetanse i fosterhjerte og undersøkelser av føtale og maternelle blodkar (doppler ultralyd).

 

I tillegg til hennes ultralydferdigheter har Stine også gjort betydelige bidrag til feltet gjennom sitt arbeid som prosjektmedarbeider i Forebygging av uønsket svangerskap og abort blant ikke-vestlige innvandrerkvinner (FAFUS) ved OUS/Ullevål fra 2010-2015.

Laila Ramsem

Laila Ramsem

Ultralydjordmor

Laila, en dyktig og erfaren jordmor, fullførte sin jordmorutdanning i 2004 og har siden markert seg som en dedikert fagperson innen fødselsomsorgen. Etter endt utdanning videreutdannet hun seg også innen prevensjon samme år. Hennes yrkesreise startet som turnusjordmor ved Aker sykehus i tidsrommet 2003-2004, og fra 2004 har hun vært en viktig del av kvinneklinikken på Ullevål sykehus.

 

Mellom 2006 og 2008 var Laila Avdelingsjordmor ved Haugerud helsestasjon. I 2017 valgte hun å videreutdanne seg innen ultralyd ved NTNU, og samme år ble hun ansatt som Ultralydjordmor ved fostermedisinsk avdeling på Ullevål sykehus. Dette engasjementet har vedvart, og hun fortsetter å dele sin kunnskap på området ved deltidsposisjonen.

 

Vi var så heldige å få Laila som en del av vårt team i 2018, og hos oss jobber Laila med ultralydundersøkelser. I 2022 valgte hun å ta fordypningsstudier ved NTNU, som resulterte i spesialkompetanse innen fosterhjerte og undersøkelser av føtale og maternelle blodkar (doppler ultralyd).

 

For tiden innehar Laila også rollen som koordinator på fostermedisinsk avdeling ved Ullevål sykehus, og hennes engasjement og spesialiserte kompetanse har gjort henne til en verdifull ressurs hos oss. Vi er stolte av å ha Laila med hos oss!

Ragnhild Mellbye

Ragnhild Mellbye

Ultralydjordmor

Ragnhild tok sin jordmorutdanning i 1981, og begynte sin yrkeskarriere ved Bærum sykehus i 1983, hvor hun jobbet fram til 2009. I løpet av denne perioden fikk hun også verdifull erfaring ved Rikshospitalet.

 

Etter sin tid ved Bærum sykehus utvidet Ragnhild sitt virkefelt ved å bli en del av Ullevål / OUS fra 2009 til 2021. Ragnhild's store engasjement for jordmorfaget førte henne til en videreutdanning innenfor ultralyd ved NTNU.

 

Ragnhild har i dag over 30 års erfaring innen ultralyd av gravide!

 

I 2018 begynte Ragnhild å jobbe hos oss, noe vi er utrolig glade for. Ragnhild's entusiasme, gode humør og hennes faglige kompetanse gjør henne til en verdifull tilvekst til vårt team!

Ida Cecilie Widsten

Ida Cecilie Widsten

Jordmor

Vår jordmor Ida Cecilie Widsten ble ferdig med jordmorutdanning sin i 2008, og har 15 års erfaring som Jordmor på føde/barsel avdelingen på OUS / Ullevål.

 

I 2017 tok Ida videreutdanning i reproduktiv helse og rettigheter, selvbestemt abort og prevensjon ved Oslo Met.

 

Hun jobber nå også deltid på observasjonsposten for gravide ved OUS / Ullevål.

 

Siden 2017 har Ida jobbet hos oss i hovedsak med svangerskapsoppfølgning, kontroll etter fødsel, jordmorsamtaler, og med prevensjon/celleprøvetaking. Ida er en varm, dyktig og allsidig jordmor, med mye erfaring fra fødeavdelingen ved Ullevål. Hun er også en utrolig fin samtalepartner, og Ida følger deg gjerne gjennom hele svangerskapet.