221207-jordmorklinikken-111-Edit1

 

Oslo jordmor- og ultralydklinikk

 

Vi er jordmødre med lang erfaring fra Oslo Universitetssykehus, innenfor svangerskap, fødsel- og barselomsorg. Mer detaljert informasjon om hver enkelt av oss oss finner du lenger ned på siden.

Ønsker du ultralydundersøkelser i svangerskapet er det viktig å gå til helsepersonell med utdanning innen fosterdiagnostikk. Vi har utdanningen "Ultralyddiagostikk for jordmødre" ved NTNU i Trondheim, med tilleggsutdannelse i "Tidlig ultralyd" og "Doppler ultralyd med fordypning innen fosterhjertet" ved NTNU. I tillegg er vi sertifiserte for “The 11-13 Week Scan” ved Fetal Medicine Foundation.

Våre jordmødre har lang erfaring og grundig kompetanse innen fosterdiagnostikk, svangerskaps-oppfølging og kvinnehelse. 

Det er viktig for oss at våre kunder føler seg trygge, og at vi tar oss god tid til alle undersøkelser. Vi følger deg gjerne gjennom hele svangerskapet. 

 

 

VÅRE ANSATTE

Møt gjengen som utgjør vårt team

 
Birgitte Norman

Birgitte Norman

*Jordmor, OUS/Ullevål

*Videreutdanning i Ultralyddiagnostikk for jordmødre ved Nasjonalt Senter for Fostermedisin, NTNU

* Videreutdanning "Tidlig ultralyd" ved Nasjonalt senter for fostermedisin ved NTNU

*Sertifiserte for “The 11-13 weeks scan” fra Fetal Medicine Foundation

 *Prosjektmedarbeider i Forebygging av uønsket svangerskap og abort blant ikke vestlige innvandrerkvinner (FAFUS) OUS/Ullevål

*Prevensjonsundervisning for jordmødre, Høgskolen i Akershus

Stine Wigestrand

Stine Lønne Wigestrand 

*Jordmor, OUS/Ullevål

*Jordmor, Helsestasjon i Nordstrand Bydel

*Videreutdanning i Ultralyddiagnostikk for jordmødre ved Nasjonalt Senter for Fostermedisin, NTNU

* Videreutdanning "Tidlig ultralyd" ved Nasjonalt senter for fostermedisin ved NTNU

*Sertifiserte for “The 11-13 weeks scan” fra Fetal Medicine Foundation

 *Prosjektmedarbeider i Forebygging av uønsket svangerskap og abort blant ikke vestlige innvandrerkvinner (FAFUS) OUS/Ullevål

*Prevensjonsundervisning for jordmødre, Høgskolen i Akershus

Laila Ramsem

Laila Ramsem

*Jordmor OUS/Ullevål

*Videreutdanning i "Doppler ultralyd" ved Nasjonalt senter for fostermedisin ved NTNU

*Videreutdanning i Ultralyddiagnostikk for jordmødre ved Nasjonalt Senter for Fostermedisin, NTNU

* Videreutdanning "Tidlig ultralyd" ved Nasjonalt senter for fostermedisin ved NTNU

*Sertifiserte for “The 11-13 weeks scan” fra Fetal Medicine Foundation

*Videreutdanning innen fosterhjerte ved Nasjonalt senter for fostermedisin ved NTNU

*Prevensjonsundervisning for jordmødre, Høgskolen i Akershus

Ragnhild Mellbye 2018

Ragnhild Melbye

*Jordmor, OUS/Ullevål

*Videreutdanning i Ultralyddiagnostikk for jordmødre ved Nasjonalt Senter for Fostermedisin, NTNU

* Videreutdanning "Tidlig ultralyd" ved Nasjonalt senter for fostermedisin ved NTNU

*Sertifiserte for “The 11-13 weeks scan” fra Fetal Medicine Foundation

 

 

ida Cecilie Widsten

Ida Cecilie Widsten

*Jordmor, OUS/Ullevål

*Gjennomført kurs i Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) og selvbestemt prevensjon, Oslo MET

Linn Andresen

Linn Egeberg Andresen

*Utdannet sykepleier Diakonhjemmet høyskole

Du kan enkelt bestille time som passer for deg i vår kalender.