1. Avtalen

Denne avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

2. Partene

Selger er www.jordmorklinikken.no levert av Oslo Jordmor og Ultralydklinikk AS, organisasjonsnummer 914462924, post@jordmorklinikken.no, tlf.: 95414740. Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen eller kjøpet.

Informasjon, bilder, videoer og nettkurs på nettstedet er eid av Oslo jordmor- og Ultralydklinikk AS eller partnere og kan ikke lastes ned, kopieres eller deles uten tillatelse.

3. Priser og betaling

I salgsvindu ser du totalprisen

I visse situasjoner vil det være nødvendig å ta stilling til om en avtale er en vare- eller en tjenesteavtale. Som utgangspunkt vil det regnes som en tjenesteavtale dersom en næringsdrivende yter eller påtar seg å yte en tjeneste til forbrukeren. Som vareavtale regnes avtaler der den næringsdrivende påtar seg å overføre eiendomsretten til varen til forbrukeren, og forbrukeren betaler eller påtar seg å betale for denne. Ved en tjenesteavtale er det kke angrerett ved fullførte tjenester. Det er ikke angrerett på tjenester som er ferdig levert. Dette gjelder likevel bare dersom leveringen av tjenesten har startet med forbrukerens uttrykkelige forhåndssamtykke og forbrukeren har erkjent at angreretten vil gå tapt når avtalen er oppfylt. Se punkt 16.4 i linken til forbrukerrådet under. Dersom disse kravene ikke er oppfylt, vil det fortsatt være angrerett på tjenesten selv om den er ferdig levert. I tillegg vil forbrukerens betalingsplikt bortfalle. Se punkt 13 i linken til forbrukerrådet under. https://fil.forbrukerradet.no/wp-content/uploads/2015/09/veileder-angrerett-2017.pdf

3.1 Betaling

Betaling skjer ved den valgte betalingsløsning. Betalingsmåtene er levert av Bambora sammen med partnere og Vimeo sammen med partnere.

3.2 Kortbetalning

Korbetalning akseptert av Visa, MasterCard og Maestro. Fakturering av kredittkortet ditt blir gjort direkte.

3.3 Vipps

Betaling med VIPPS gjort gjennom mobilnummer og verifisering av mobilbank ID.

3.4 Faktura

Ved manuelle bestillinger via e-post eller telefon medfører det faktura med forfallstid på 14 dager. Faktura sendes til den e-postadressen du har oppgitt eller til din oppgitte adresse avhengig av ditt valg av distribusjonsmåte på kjøpstidspunktet.

Ved for sen eller uteblitt betaling 14 dager etter forfallsdato blir saken registrert hos Lindorff AS. Lindorff AS overtar saken med eventuelle purregebyr og forsinkelsesrente og eventuelle omkostninger ved inkasso.

3.4.1 Pris

Ved valg av faktura vil det tilkomme et fakturagebyr på Kr 49,-

3.4.2 Spørsmål knyttet til din faktura

Send en epost til post@jordmorklinikken.no

3.4.3 Tilbakebetaling ved faktura

Dersom du har betalt din faktura, men senere angrer på ditt kjøp forutsatt av punkt 4. i denne avtalen. har du et tilgodehavende hos Oslo jordmor- og ultralydklinikk. Kjøpet vil bli kreditert etter godkjent retur. Tilbakebetalingen vil skje til din konto og du må derfor informere oss om ditt bankkontonummer og fakturaopplysninger.

4. Tilbaketrekking og penger

Nettkurs ser vi på som en tjenesteavtale og ved samtykke til kjøp vil ikke kurskostnaden for nettkurs bli refundert. Ref.: punkt 3. i denne avtalen.

 

5. Personvern, sikkerhet og personopplysninger

I forbindelse med bestillingen, godtar du at www.jordmorklinikken.no lagrer og bruker informasjonen din. Vi gjør dette for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg. Vi dokumenterer bare nødvendig kommunikasjon vi har med deg via e-post og telefon i journalsystem og ultralydbildedelingsprogram (Tricefy). for å kunne tilby tjenesten som du forventer av oss. Informasjonen vi får fra deg deles ikke med en tredjepart, Les vår personvernerklæring her, med mindre dette kommer deg til gode ved helserelaterte spørsmål som ved kontakt med sykehus, laboratorie, lege og lignende.

6. Kontakt

Kontakt vil du finne her

7. Cookies

En cookie er en tekstfil som sendes fra et nettsted til datamaskinen der den er lagret enten i minnet (session cookies) eller som en tekstfil (tekstbaserte informasjonskapsler). Hvis nettleseren din er satt til å ikke akseptere cookies, vil du ikke være i stand til å gjøre noen ordre på nettstedet vårt. Du kan enkelt endre dette i innstillingene til nettleseren din. Vær oppmerksom på at vi ikke bruker cookies for å lagre personlig informasjon om deg. Se oversikt over våre cookies her.

8. Force majeure

Ved force majeure, slik som krig, opprør, blokade naturkatastrofer, streik og lock-out, importrestriksjoner, hyperinflasjon, ran, innbrudd eller annen utstrekning utenfor partens kontroll og som hindrer partene å oppfylle sine forpliktelser kan Oslo jordmor- og ultralydklinikk påberope seg fritak fra kontraktsforpliktelsen og erstatningsansvar. Slikt unntak gjelder under forutsetning av at operasjonen ikke kan utføres under disse betingelsene. Den andre parten skal straks varsles om omstendighetene og bruk av denne bestemmelsen.

9. Endring av avtale

Etter at kunden har gjort et kjøp har www.jordmorklinikken.no Oslo jordmor- og ultralydklinikk, ikke rett til å endre vilkårene i det aktuelle kjøpet med mindre annet er avtalt.

10. Klager

Har kunden klager, sendes disse per e-post til post@jordmorklinikken.no

11. Tvister og lover

Norsk lov skal gjelde for alle kjøp gjort under disse vilkårene. Tvister om kjøp under disse vilkår skal utelukkende behandles av en Norsk domstol.