Ofte stilte spørsmål

Har dere parkering?

Nei, vi har ikke egen parkering. Gateparkering er som regel ikke noe problem, eventuelt parkeringshus (Parkering Majorstua, Stiansen P-hus, Parking Bogstadveien (Ca 5-7 minutters gange til klinikken)

Hvem kan være med på undersøkelsen?

Kvinnen har som regel med seg sin partner. Noen ganger kommer hun alene. Vi har hatt mange pårørende og venner ved undersøkelsen og det er veldig hyggelig.

Vi anbefaler ikke å ha med små barn da de mister interessen veldig fort og forstyrrer foreldrene. Eldre søsken derimot har ofte stor glede av å være med.

Er det nødvendig å ha med helsekort?

Hvis kvinnen har helsekort anbefaler vi at hun tar det med til alle undersøkelser hos oss. Der kan vi dokumentere hva vi har gjort og lese hvordan svangerskapet har vært.

Må jeg ha med urinprøve til svangerskapstroll?

Det er ikke nødvendig, du kan ta urinprøve hos oss. 

Bør man ha tom eller full blære ved ultralydundersøkelsen?

Blæren bør være tom.

Har dere kvelds- og lørdagsåpent?

Vi har åpent til kl 21.00 to kvelder i uken, stort sett tirsdager og onsdager. Vi har også åpent enkelte lørdager.

Ved mistanke om sykdom eller avvik, hva skjer da?

Jordmødrene som gjør ultralyd har utdanning i fosterdiagnostikk ved Nasjonalt Senter for fostermedisin ved NTNU. Hvis vi ser bilder som avviker fra det normale vil vi henvise kvinnen til fostermedisiner på Rikshospitalet eller Ullevål. Kvinnen vil da få time så raskt som praktisk mulig ved sykehuset, innen rimelig tid.

Hva skjer dersom det oppdages en missed abortion (MA) ved tidlig ultralyd?

Enkelte ganger hender det dessverre at vi ikke ser hjerteaktivitet. Dette skyldes som regel kromosomavvik.

Vi måler fosteranlegget og henviser kvinnen til sykehuset hun hører til. Som regel får hun time i løpet av få dager. Der bekreftes funnet av en gynekolog og hun får en kirurgisk eller medisinsk abort.

Hvordan beregner man svangerskapslengde og termin?

Lurer du på hvor mange uker gravid du er?
Registrer første dag i siste menstruasjon på denne siden.

Svangerskapslengde og termin beregnes i starten fra første dagen i siste menstruasjon.

Ved måling av CRL (et mål fra hode til rumpe) ved ultralyd tidlig i svangerskapet får man en mer eksakt beregning.

Senere ved rutineultralyden blir det fastsatt en termindato.

Hva er ultralyd?

2D (2 dimensjonal) ultralyd er lydbølger som sendes inn i kroppen fra et lydhode. Lydbølgene har så høy frekvens at de ikke er hørbare for det menneskelige øret.

Når lydbølgene treffer kroppsvevet, oppstår et ekko. Ekkoet gjør at lydbølgene kommer i retur til lydhodet, som fanger opp disse lydsignalene.

Etter bearbeiding i en datamaskin vises de innkomne lydsignalene som levende svart-hvitt bilder på en skjerm.

3D ultralyd gir tredimensjonalt og dermed et naturtro bilde. Et 3D bilde er et stillbilde og 4D viser bilder i bevegelse.


 

Er ultralyd farlig?

Ultralyd av gravide har vært utført i mer enn 40 år. Det er ikke registrert skadevirkninger på kvinner eller foster. Det er ingen bivirkninger, ingen data som viser at ultralyd skader fosteret og det er ikke økt abortrisiko ved ultralydundersøkelser. 

Man bør likevel tenke på at ultralyd skal utføres av helsepersonell med spesiell opplæring innen ultralyddiagnostikk slik at eksponering holdes så lav som praktisk mulig.

 

Hva slags teknologi benytter dere?

Vi benytter avansert teknologi.

Ultralydapparatene vi bruker heter Voluson E10, og Voluson E8, maskiner fra General Electric Healthcare som lager svært gode 2, 3 og 4D bilder, og såkalte HDlive visninger. HDlive er en ekstraordinær gjengivelsesmetode som gir realistiske, naturtro bilder av fostre. Gjennom bruk av en avansert belysningsmodell støtter HDlive teknologien skygger, lager en virtuell lyskilde og benytter avansert gjengivelsesteknikk for å vise hud. HDlive teknikken er forskjellig ved at den beregner forplantning av lys gjennom hud og vev. Disse apparatet regnes for å være de beste og mest avanserte som finnes på markedet. Se video av Voluson E10 

Er NIPT nødvendig eller anbefalt å ta hvis alt ser bra ut på ultralyd uke 12-14?

Det er flere gravide som spør om vi anbefaler NIPT og om det da er nødvendig å ta ultralyd i uke 12, eller motsatt; om det er behov for NIPT hvis alt ser normalt ut på ultralyd undersøkelsen hos oss.

Det er viktig å være klar over at ultralyd og NIPT gir ulik informasjon om fosteret.

For å vite om fosteret ikke har kromosomavvik; trisomi 13, 18 eller 21 er det nødvendig med NIPT. For å vurdere anatomien og organene er det nødvendig med ultralyd. Det er viktig å vite at en av screeningmetodene ikke utelukker den andre. NIPT og ultralyd uke 11+0-13+6 er ulike metoder som kompletterer hverandre og derigjennom øker påliteligheten til undersøkelse av foster. 

NIPT har en sensitvitet på 95%-99%. Ultralyd har en sensitvitet på 75%-85%.

Normal NIPT og/ eller ultralyd vil likevel aldri være garanti for at fosteret er helt friskt.

Hva blir prisen for en NIPT konsultasjon hvis blodprøven ikke tas?

Hvis du bestiller en NIPT test, men blodprøven av ulike grunner ikke tas under konsultasjonen, betaler man for ultralyd og veiledning.

Hvor sikkert er ultralyd og NIPT?

NIPT har en sensitvitet på 95%-99%. Ultralyd har en sensitvitet på 75%-85%. Det er viktig å vite at en av screeningmetodene ikke utelukker den andre. NIPT og ultralyd uke 12-14 er ulike metoder som kompletterer hverandre og derigjennom øker påliteligheten til undersøkelse av foster. Ved et svar på NIPT som viser høy sannsynlighet er det anbefalt en invasiv prøve for å bekrefte eller avkrefte resultatet av NIPT. Vi henviser til fosterdiagnostikk ved Rikshospitalet for slike undersøkelser.

Normal NIPT og/ eller ultralyd vil likevel aldri være garanti for at fosteret er helt friskt.

Hva er NIPT med enkel ultralyd?

Denne undersøkelsen innebærer at det kun gjøres ultralyd for å bekrefte hjerteaksjon og fosterets alder (CRL).

Vi tilbyr kun denne timen til de som har gjort organrettet ultralyd på sykehuset de siste to dagene. Er det lengre tid siden ultralydundersøkelsen, er det nødvendig med en ny organrettet ultralyd. Det er nødvendig å sjekke utviklingen og anatomien i forhold til fosterets alder. Fosteret er eldre, og flere detaljer må undersøkes.