FAQ

Nei, vi har ikke egen parkering. Gateparkering er som regel ikke noe problem, eventuelt parkeringshus (Parkering Majorstua, Stiansen P-hus, Parking Bogstadveien (Ca 5-7 minutters gange til klinikken)

Hvis kvinnen har helsekort anbefaler vi at hun tar det med til alle undersøkelser hos oss. Der kan vi dokumentere hva vi har gjort og lese hvordan svangerskapet har vært.

Jordmødrene som gjør ultralyd har 1 års utdanning i fosterdiagnostikk ved Nasjonalt Senter for fostermedisin ved NTNU. Hvis vi ser bilder som avviker fra det normale vil vi henvise kvinnen til fostermedisiner på Rikshospitalet. Hun vil da få time i løpet av noen få dager.

Vi har åpent til kl 21.00 to kvelder i uken, stort sett tirsdager og onsdager. Vi har også åpent enkelte lørdager.

Kvinnen har som regel med seg sin partner. Noen ganger kommer hun alene. Vi har hatt mange pårørende og venner ved undersøkelsen og det er veldig hyggelig.

Vi anbefaler ikke å ha med små barn da de mister interessen veldig fort og forstyrrer foreldrene. Eldre søsken derimot har stor glede av å være med.

Enkelte ganger hender det dessverre at vi ikke ser hjerteaktivitet. Dette skyldes som regel kromosomavvik.

Vi måler fosteranlegget og henviser kvinnen til sykehuset hun hører til. Som regel får hun time i løpet av få dager. Der bekreftes funnet av en gynekolog og hun får en kirurgisk eller medisinsk abort.

Dagen etter sender vi en melding til kvinnen for å høre hvordan det går med henne.

Det er ikke nødvendig, du kan ta urinprøve hos oss. 

Jordmødrene på klinikken er spesialisert til å følge opp friske gravide uten komplikasjoner og risiko. Vår fødselslege har kompetanse til å følge opp de gravide som har behov utover standarden og som ofte blir henvist videre av sin jordmor/fastlege til poliklinikk/fødeavdeling. Hos oss trenger du ingen henvisning for å komme til privat gynekolog og fødselslege.