Billig prevensjon

Gå til: prevensjon hoveside

Staten har laget en ordning for deg som er mellom 16-20 hvor du får økonomisk støtte til prevensjon. Pr i dag utgjør dette 108 kroner for prevensjon i 3 måneder. 

Det betyr at en pakke med de billigste p-pillene blir gratis, for de som koster over 108 kroner må du betale resterende beløp selv.

Dersom du ønsker langtidsvirkende prevensjon (LARC) som kobberspiral, hormonspiral eller p-stav vil prisen avhenge av hvor gammel du er. Hvis du er 16 eller 17 år vil alle de tre variantene være gratis, men er du 18 eller 19 år må du betale en egenandel.

Bidragsordningen fungerer slik at det trekkes fra en sum for hvert år prevensjonsmiddelet varer frem til du fyller 20 år. Årlig er denne summen 108 kroner x 4 ; det vil si 432 kroner. Det betyr at om p-staven koster 1141 kroner kan du trekke fra to år med prevensjon hvis du er 18 år (1141 minus 864 kroner) og et år hvis du er 19 år (1141 minus 432 kroner).

Under en tabell som viser hva de forskjellige prevensjonsmetodene koster.* 

Din alder Nexplanon pstav
3 år- kr. 1141,-
Mirena
hormonspiral
5 år – kr. 1170,-
Jaydess
hormonspiral
3år, kr. 1070,-
Kobberspiral eller
hormonfri spiral
5år – kr. 800,-
16 gratis gratis gratis gratis
17 gratis gratis gratis gratis
18 kr. 277,- kr. 306,- kr. 206,- gratis
19 kr. 709,- kr. 738,- kr. 638,- kr. 368,-

Du trenger også en resept for å få hentet ut spiralen på apoteket. Resepten kan du få hos oss.

NB! det er kun typen kobberspiral Nova-T 380 som inngår i bidragsordningen. Vi påser at du får resept på riktig kobberspiral. 

Dersom du er mellom 16-20 år og ønsker langtidsvirkende prevensjon (LARC) som spiral eller p-stav, tar du med resepten og kjøper denne til redusert pris på apoteket. De vil der regne ut det du skal betale i egenandel.

Deretter kan du komme tilbake til klinikken vår med spiralen/p-staven hvor vi gir deg informasjon i forhold til det prevensjonsmiddelet du har valgt, og vi gjør selve innsettingen.

Om du ønsker å bruke andre metoder enn langtidsvirkende prevensjon (LARC) skal det alltid undersøkes om det er medisinsk forsvarlig at du bruker prevensjonsmetoden. Ved bruk av kombinasjonspreparater (som de fleste p-piller er) skal det alltid undersøkes om det er medisinsk forsvarlig at kvinnen bruker prevensjonen. Det er det vi kaller en medisinsk anamnese.

Du får også med deg resept på prevensjonsmetoden du har valgt.

Hva vi kan tilby

Vi er to jordmødre med lang og solid erfaring med prevensjonsveiledning og innsetting av spiral og p-stav. Vår erfaring er at de aller fleste ønsker å komme til en kvinne for å få utført dette.

Hos oss kan du også komme til spiralkontroll med ultralyd. Første kontrollen er anbefalt etter tre måneder. Ta kontakt dersom du har spørsmål knyttet til den prevensjonsmetoden du har valgt.

*Priser oppgitt i tabell gjeldende fra 1 januar 2015. Det tas forbehold om endringer.

Gå til: prevensjon hoveside