Billig prevensjon

Gå til: prevensjon hoveside

Er du mellom 16 og 21 år? Staten har laget en ordning for deg hvor du får økonomisk støtte til prevensjon 

Bidragsdekning til prevensjonsmidler gjelder fra måneden etter at kvinnen fyller 16 år og til og med måneden før kvinnen fyller 22 år. Det dekker hele eller deler av kostnadene til p-piller, p-plaster, p-ring, p-stav, hormonspiral eller kobberspiral.

Pr i dag utgjør dette 118 kroner for prevensjon i 3 måneder. Dette trekkes fra når du henter ut prevensjonsmiddelet på apoteket.

Det betyr at for eksempel en pakke med de billigste p-pillene blir gratis, for de som koster over 118 kroner må du betale resterende beløp selv.

Dersom du ønsker langtidsvirkende prevensjon (LARC) som kobberspiral (Nova-T), hormonspiral (Mirena, Jaydess, Kyleena og Levosert) eller p-stav vil prisen avhenge av hvor gammel du er.

Under en tabell som viser hva de ulike langtidsvirkende prevensjonsmetodene koster ut fra alder.* 

Din alder Nexplanon p-stav
3 år
Mirena
hormonspiral
5 år
Jaydess
hormonspiral
3 år
Kyleena hormonspiral 5 år Levosert hormonspiral 4 år Nova T Kobberspiral
5 år
16 gratis gratis gratis gratis gratis gratis
17 gratis gratis gratis gratis gratis gratis
18 gratis gratis gratis gratis gratis gratis
19 gratis gratis gratis gratis gratis gratis
20 Kr 240,50,- Kr 302,20,- Kr 153,30,- Kr 245,40,- Kr 19,50,- gratis
21 Kr 720,50,- Kr 782,20,- Kr 633,3,- Kr 725,40,- Kr 499,50,- kr 240,00,-

NB! det er kun typen kobberspiral Nova-T 380 som inngår i bidragsordningen. Vi påser at du får resept på riktig kobberspiral. 

Du trenger en resept for å få hentet ut p-piller, p-stav, p-plaster, p-ring og spiraler  på apoteket. Resepten kan du få hos oss. Apoteket regner ut hvor mye du skal betale ut fra prevensjonsmidlets varighet, pris, din fødselsdato og datoen du henter ut prevensjonsmidlet.  Husk å ta med legetimasjon!

Apoteket kan utlevere prevensjonsmidler som dekkes av folketrygden for inntil et halvt års forbruk av gangen. Ved lengre utenlandsopphold kan apoteket utlevere prevensjonsmidler for inntil ett års forbruk.

Velger du et langtidsvirkende prevensjonsmiddel som p-stav eller spiral kan du komme tilbake til klinikken vår med spiralen/p-staven hvor vi gir deg informasjon i forhold til det prevensjonsmiddelet du har valgt, og vi gjør selve innsettingen.

Hva vi kan tilby

Vi er  jordmødre med lang erfaring og er sertifisert for å administrere ulike typer prevensjon. Vi hjelper deg å velge det prevensjonsmiddelet som passer deg best. Vi forskriver resepter på p-piller  p-stav, p-plaster, p-ring og langtidsvirkende prevensjon. Vi setter inn spiraler og p-staver. Vi tilstreber å utføre dette så skånsomt som mulig.

Hos oss kan du også komme til spiralkontroll. Første kontrollen er anbefalt etter tre måneder. Ta kontakt dersom du har spørsmål knyttet til den prevensjonsmetoden du har valgt.

*Priser oppgitt i tabell er tatt ut fra nettsiden sex og samfunn(https://sexogsamfunn.no/prevensjon/statens-bidragsordning/). De er gjeldende fra januar 2020. Det tas forbehold om endringer.

Gå til: prevensjon hoveside