Fødselsforberedende kurs

Mange spørsmål melder seg når et barn skal komme til verden. Selve fødselen er avslutningen på et svangerskap som de fleste har mange tanker, følelser og spørsmål om.

Oslo Jordmor- og Ultralydklinikk arrangerer fødselsforberedende kurs på Ullevål sykehus pasienthotell.

 Kurset  gjør deg og din partner mer forberedt til dagene før fødsel og selve fødselsdagen. Som jordmødre ved fødeavdeling opplever vi at forberedelse til fødselen med informasjon og kunnskap om fødselsprosessen gir økt trygghet og større opplevelse av kontroll for fødekvinnen. Dette gjelder også partner.

Nyfødt

 

Temaer vi vil gjennomgå er:

  • Forberedelse til fødselen, mentalt og fysisk
  • Fødselens start med de ulike faser
  • Smerteopplevelsen og smertelindring
  • Avslapning og bevegelse i de ulike fasene
  • Kvinnekroppen
  • Fødestillinger
  • Partners rolle under fødselen
  • Barseloppholdet
  • Amming og bruk av prevensjon

Kurset vil ta utgangspunktet i den normale fødselsprosessen, men vi vil også komme inn på situasjoner som avviker fra det normale.

Vi vil gi deg og din partner god informasjon om fødselen og litt om barseltiden. Vi oppfordrer  både blivende mor og partner å være med på kurset slik at dere begge vet hva som skjer og kan støtte hverandre under fødselen. Både førstegangs – og flergangsfødende kan delta.

Det vil være anledning til å stille spørsmål underveis i kurset og møte andre vordene foreldre.

Vi anbefaler å delta på kurset mellom graviditetsuke 30 og 36.

Til vanlig avslutter kurset med å vise dere føde/gyn mottaket på Ullevål sykehus hvor dere skal henvende dere ved fødsel. Det er ikke anledning til nå på grunn av koronasituasjonen. Men det blir en omvisning med bilder fra føde/gyn mottak, fødeavdeling og barselhotellet ved kurset.

Tid og sted for kurset

Kurset er lagt opp som et en-dags kurs fra klokken 16:30 – 20:00 hverdager.

Sted: Ullevål pasienthotell, adresse: Kirkeveien 166, 0450 Oslo.

Booking av kursplass

Våre kurspriser er alltid pr person. Dere velger selv hvor mange dere ønsker å melde på.

Vi gjør oppmerksom på at påmelding for 1 person gjelder for en person og ikke et par. Ønsker både den gravide og partner å delta på kurs må det meldes på 2 personer (total pris 1.198,-).

Booking og betaling gjøres via  på denne siden. NB! Avbestilling må være oss i hende minst 7 dager før kursstart. Ved for sen avbestilling vil ikke kursavgiften bli refundert.

Velkommen til en spennende kveld!

 

Vi anbefaler på det sterkeste og også delta på vårt Barsel- og ammekurs! Der får dere svært viktig informasjon om den første tiden etter fødse