Fødselsforberedende kurs

Mange spørsmål melder seg når et barn skal komme til verden. Selve english-textfødselen er avslutningen på et svangerskap som de fleste har mange tanker, følelser og spørsmål om.

Oslo Jordmor- og Ultralydklinikk arrangerer fødselsforberedende kurs som gjør deg og din partner mer forberedt til dagene før fødsel og selve fødselsdagen.

Som jordmødre ved fødeavdeling opplever vi at forberedelse til fødselen med informasjon og økt kunnskap om fødselsprosessen gir økt trygghet og større opplevelse av kontroll for fødekvinnen. Dette gjelder også pappa/partner.

NyfødtTemaer vi vil gjennomgå er:

  • Forberedelse til fødselen, mentalt og fysisk
  • Fødselens start med de ulike faser
  • Smerteopplevelsen og smertelindring
  • Avslapning og bevegelse i de ulike fasene
  • Kvinnekroppen
  • Fødestillinger
  • Pappa/partners rolle under fødselen
  • Barseloppholdet
  • Amming og bruk av prevensjon

Vi avslutter med omvisning på OUS Ullevål sykehus,- kvinneklinikken. Det er ikke anledning til omvisning i de forskjellige avdelingene. Det kan ofte være travelt og pasientene trenger ro og skjerming.

Vi vil gi deg og din partner en realistisk informasjon og kunnskap til forberedelse av fødselen og barseltiden.

Kurset vil ta utgangspunktet i den normale fødselsprosessen, men vi kan ikke unngå å komme inn på det som også noen ganger avviker fra det normale.

Det vil være anledning til å stille spørsmål underveis i kurset og møte andre vordene foreldre.

Både førstegangs – og flergangsfødende kan delta.

Tid og sted for kurset

Kurset er lagt opp som et en-dags kurs fra klokken 16:30 – 20:00. Det vil være anledning til å kjøpe mat og drikke i kafeen på hotellet.

Kurset holdes på Ullevål pasienthotell, adresse: Kirkeveien 166, 0450 Oslo.

Booking av kursplass

Booking, reservasjon og valg av betalingsmåte gjøres på denne siden. NB! Avbestilling må være oss i hende minst 7 dager før kursstart. For sen avbestilling vil føre til fakturering for opprinnelig kursavgift, eller beløp betalt vil ikke bli refundert.

For full oversikt over alle datoer se kurskalenderen hvor du også vil finne informasjon om fødselsforberedende kurs på engelsk eller barsel/ammekurs.

 

Vi anbefaler på det sterkeste og også delta på vårt Barsel- og ammekurs! Der får dere svært viktig informasjon om den første tiden etter fødsel.

 

Velkommen til en spennende kveld!