NIPT test

Vi har god kunnskap om fosterdiagnostikk og lang erfaring innen ultralyd av gravide og svangerskapsomsorg. Ønsker du NIPT vil vi gi deg god informasjon, veiledning og oppfølging før, under og etter testen.

NIPT (Non Invasive Prenatal Test) er en screeningtest – blodprøve – som brukes innen fosterdiagnostikk.

Hensikten med blodprøven er å påvise sannsynlighet for kromosomavvik, altså forandringer i genene, som kan gi alvorlige misdannelser hos barnet. Den tester for trisomi 21 (Down syndrom), trisomi 18 (Edwards syndrom) og trisomi 13 (Patau syndrom).

I Norge gir den ingen ytterligere informasjon om fosteret eller mor. Det er en skånsom, sikker og pålitelig test for å avdekke disse tre spesifikke kromosomavvikene.

Blodprøven tas av mors arm og kan utføres fra svangerskapslengde 10+0 og ut svangerskapet. NIPT gjøres i kombinasjon med en ultralydundersøkelse.

NIPT kan også utføres ved tvillingsvangerskap.

Prøvesvaret på NIPT foreligger som regel rundt 10 dager.

 

NIPT test gravid

 

NIPTskolen gjøres i forkant av timen


Det er viktig for oss at den gravide som ønsker NIPT er godt informert om hva en slik test er, hva den innebærer, dens begrensninger og hvilke konsekvenser et svar kan medføre.

Derfor ønsker vi at det før timen gjennomføres en nettbasert veiledning i NIPT. Her forklares det mer inngående hva NIPT er, sikkerhet rundt testen og pålitelighet. På slutten av NIPTskolen får du et bevis på gjennomgått veiledning som vises ved fremmøte til time hos oss.

NIPT-skolen er gratis. Du logger inn med BankID. Det er også i denne portalen du kan senere etter prøvesvaret foreligger, logge deg inn for å se svaret.

 

 

NIPT i kombinasjon med ultralyd


Vi utfører NIPT alltid i kombinasjon med en ultralydundersøkelse. Som regel gjøres den abdominalt, det vil si utenpå magen. Av og til må undersøkelsen gjøres vaginalt på grunn av livmorens posisjon. Ultralydundersøkelsen er nødvendig for å se om det er hjerteaktivitet, for å teller antall foster og måle CRL, det vil si lengden på fosteret/fostrene, for å anslå svangerskapets lengde.

NIPT gir informasjon om trisomi 13, 18 og 21, ikke fosterets organer og anatomi. Vi anbefaler derfor at det gjøres en organrettet ultralydundersøkelse mellom uke 12-14 hvor hensikten er å se om fosterets utvikling og anatomi er normal så langt i svangerskapet. Ultralyd og NIPT er forskjellige metoder som kompletterer hverandre og derigjennom øker påliteligheten til undersøkelse av foster.

NIPT prøvesvar

Svaret foreligger som regel rundt 10 dager

 

Prøvesvaret sendes ut til deg ved at du får en sms om at prøvesvaret foreligger. Da kan du logge deg på NIPTskolen med BankID  for å se prøveresultatet.

Hvis NIPT svaret er usikkert eller ved utilstrekkelig DNA materiale vil den gravide blir kontaktet av oss per telefon. Noen ganger må ny prøve tas kostnadsfritt.

Hvis NIPT viser høy sannsynlighet for trisomi 13, 18 og 21 vil den gravide henvises til fosterdiagnostisk avdeling på Rikshospitalet for en ny ultralyd og en invasiv prøve, dette for å bekrefte eller avkrefte mistanken. Ved disse tilfellene vil vi kontakte kvinnen med prøveresultatet per telefon.

Et positivt prøvesvar kan gjøre at man blir stilt ovenfor vanskelige valg. Ønsker kvinnen å avbryte svangerskapet er det fri abort frem til uke 12. Etter dette vil avbrudd innvilges etter søknad til abortnemnd avhengig av alvorlighetsgraden av sykdommen. Kvinnen er ikke pålagt å avbryte svangerskapet hvis hun ikke ønsker det, uansett hva undersøkelsene viser. Kvinnen velger selv hva som er riktig for seg.

Du kan enkelt bestille time som passer for deg i vår kalender.

Øvrig informasjon om NIPT hos oss

 

Vi samarbeider med Life Genomics AB i Gøteborg i Sverige/Edda Labs som har flere års erfaring med NIPT analyse da testen har vært i bruk i Sverige i mange år. Testen vi bruker er Roche Harmony prenatal test (CE-IVF merket). NIPTskolen er laget og driftet av Edda Labs.

Blodprøven vil i sin helhet blir destruert etter at prøvesvar foreligger og etter at pasienten er blitt informert. Dette betyr at ytterlige analyser kan ikke utføres.

OBS! Hvis du bestiller en NIPT test, men blodprøven av ulike grunner ikke tas under konsultasjonen, betaler man kun for ultralyd og veiledning, kr 1690,-.

I den offentlige sektoren gjelder de eksisterende retningslinjene for fosterdiagnostikk og NIPT-test, les mer om de her.

Mer informasjon om Fosterdiagnostikk og NIPT: https://www.helsenorge.no/undersokelse-og-behandling/fosterdiagnostikk/

Ofte stilte spørsmål om NIPT

Må jeg gjøre ultralyd med NIPT? Kan jeg ikke bare ta blodprøven?

Ut fra helsedirektoratets retningslinjer skal ultralyd utføres sammen med NIPT for bekreftelse av hjerteslag og svangerskapslengde. Får du "Tidlig ultralyd" i det offentlige og ønsker å gjøre en NIPT i tillegg, ta kontakt med oss!

Hva blir prisen for konsultasjonen hvis det av en eller annen årsak ikke tas blodprøven til NIPT under konsultasjonen?

Hvis du bestiller en NIPT test, men blodprøven av ulike grunner ikke tas under konsultasjonen, betaler man kun for ultralyd og veiledning, kr 1690,-.

Hvor sikkert er NIPT og ultralyd?

NIPT har en sensitvitet på 95%-99%. Ultralyd har en sensitvitet på 75%-85%. Det er viktig å vite at en av screeningmetodene ikke utelukker den andre. NIPT og ultralyd uke 12-14 er ulike metoder som kompletterer hverandre og derigjennom øker påliteligheten til undersøkelse av foster. Ved et svar på NIPT som viser høy sannsynlighet er det anbefalt en invasiv prøve for å bekrefte eller avkrefte resultatet av NIPT. Vi henviser til fosterdiagnostikk ved Rikshospitalet for slike undersøkelser.

Normal NIPT og/ eller ultralyd vil likevel aldri være garanti for at fosteret er helt friskt.

Hva er ultralyd?

2D (2 dimensjonal) ultralyd er lydbølger som sendes inn i kroppen fra et lydhode. Lydbølgene har så høy frekvens at de ikke er hørbare for det menneskelige øret.

Når lydbølgene treffer kroppsvevet, oppstår et ekko. Ekkoet gjør at lydbølgene kommer i retur til lydhodet, som fanger opp disse lydsignalene.

Etter bearbeiding i en datamaskin vises de innkomne lydsignalene som levende svart-hvitt bilder på en skjerm.

3D ultralyd gir tredimensjonalt og dermed et naturtro bilde. Et 3D bilde er et stillbilde og 4D viser bilder i bevegelse.

Er ultralyd farlig?

Ultralyd av gravide har vært utført i mer enn 40 år. Det er ikke registrert skadevirkninger på kvinner eller foster. Det er ingen bivirkninger, ingen data som viser at ultralyd skader fosteret og det er ikke økt abortrisiko ved ultralydundersøkelser.

Man bør likevel tenke på at ultralyd skal utføres av helsepersonell med spesiell opplæring innen ultralyddiagnostikk slik at eksponering holdes så lav som praktisk mulig.

Hvordan fungerer ultralyd?

Ultralydapparatene vi bruker heter Voluson E10, og Voluson E8, maskiner fra General Electric Healthcare som lager svært gode 2, 3 og 4D bilder, og såkalte HDlive visninger. HDlive er en ekstraordinær gjengivelsesmetode som gir realistiske, naturtro bilder av fostre. Gjennom bruk av en avansert belysningsmodell støtter HDlive teknologien skygger, lager en virtuell lyskilde og benytter avansert gjengivelsesteknikk for å vise hud. HDlive teknikken er forskjellig ved at den beregner forplantning av lys gjennom hud og vev. Disse apparatet regnes for å være de beste og mest avanserte som finnes på markedet. Se video av Voluson E10

Hvordan beregne svangerskapslengde og termin?

Svangerskapslengde og termin beregnes i starten fra første dagen i siste menstruasjon.

Ved måling av CRL (et mål fra hode til rumpe) ved ultralyd tidlig i svangerskapet får man en mer eksakt beregning.

Senere ved rutineultralyden blir det fastsatt en termindato.

Lurer du på hvor mange uker gravid du er?
Registrer første dag i siste menstruasjon på denne siden.