NIPT

Hvor kan jeg ta NIPT test?

Oslo jordmor- og ultralydklinikk er godkjent av Helsedirektoratet som rekvirent av NIPT, inkludert NIPT ved tvillingsvangerskap.

Vi har god kunnskap om fosterdiagnostikk og lang erfaring innen ultralyd av gravide og svangerskapsomsorg. Ønsker du NIPT vil vi gi deg god informasjon, veiledning og oppfølging før, under og etter testen.

Hva er NIPT?

NIPT (Non Invasive Prenatal Test) er en screeningtest – blodprøve – som brukes innen fosterdiagnostikk. Hensikten med blodprøven er å påvise sannsynlighet for kromosomavvik, altså forandringer i genene, som kan gi alvorlige misdannelser hos barnet. Den tester for trisomi 21 (Down syndrom), trisomi 18 (Edwards syndrom) og trisomi 13 (Patau syndrom).  I Norge gir den ingen ytterligere informasjon om fosteret eller mor. Det er en skånsom, sikker og pålitelig test for å avdekke disse tre spesifikke kromosomavvikene.

Blodprøven tas av mors arm og kan utføres fra svangerskapslengde 10+0 og ut svangerskapet. Vi anbefaler å komme tidligst uke 10+5 slik at vi har noen dager å gå på og får tilstrekkelig foster-DNA. Det er også lettere å ta blodprøven hvis mor har drukket godt før timen.

Nipt test og ultralyd

Vi gjennomfører NIPT alltid i kombinasjon med en ultralydundersøkelse. Som regel gjøres den abdominalt, det vil si utenpå magen. Av og til må undersøkelsen gjøres vaginalt på grunn av livmorens posisjon. Ultralydundersøkelsen er nødvendig for å  se om det er hjerteaktivitet, for å teller antall foster og måle CRL, det vil si lengden på fosteret/fostrene, for å anslå svangerskapets lengde.

Nyhet! Vi er nå fra 08.03.22 også godkjente til å ta NIPT ved tvillingsvangerskap.

Det er viktig for oss at den gravide som ønsker NIPT er godt informert om hva en slik test er, hva den innebærer, dens begrensninger og hvilke konsekvenser et svar kan medføre. Derfor ønsker vi at det før timen gjennomføres en nettbasert veiledning i NIPT – NIPT- skolen – trykk her for å komme dit. Her forklares det mer inngående hva NIPT er, sikkerhet rundt testen og pålitelighet. NIPT-skolen er gratis.

NIPT gir informasjon om trisomi 13, 18 og 21, ikke fosterets organer og anatomi. Vi anbefaler derfor at det gjøres en organrettet ultralydundersøkelse mellom uke 12-14 hvor hensikten er å se om fosterets utvikling og anatomi er normal så langt i svangerskapet.

“I hvilken uke burde jeg ta NIPT test?”

Vi ufører NIPT i forbindelse med en tidlig ultralyd fra 10+4, i forbindelse med en organrettet ultralyd i uke 12-14, eller senere i svangerskapet

Prøvesvaret på NIPT foreligger som regel innen 10 dager etter time hos oss.

Se pris for NIPT på vår prisliste her.

NIPT test hos oss gjøres i 4 steg

Steg 1: Bestill time til NIPT via vår online timebestilling, via telefon: 95 41 47 40 eller på epost: post@jordmorklinikken.no Du velger om du vil ta testen i kombinasjon med en tidlig ultralyd fra uke 10+0, en organrettet ultralyd fra uke 12-14 eller senere i svangerskapet.

Steg 2: Gjennomfør NIPT-skolen før ditt besøk hos oss. På denne portalen logges det inn med BankID. Det er også her man logger seg inn for å kunne se prøvesvaret.

Steg 3: Din time hos oss på klinikken der blodprøven tas etter gjennomført NIPT- skole i forkant (sertifisering fremvises), ultralydundersøkelse, veiledning og signert samtykkeskjema. Blodprøven sendes til analyse.

Steg 4: Som regel vil svaret på testen komme til den gravide og til oss innen 10 dager. Et varsel per sms om at svaret foreligger sendes ut, og en må deretter logge seg på med BankID på niptskolen.no for å kunne lese resultatet.

Hvis NIPT svaret er usikkert eller ved utilstrekkelig DNA materiale vil den gravide blir kontaktet av oss. Noen ganger må ny prøve tas kostnadsfritt.

Hvis NIPT viser høy sannsynlighet for trisomi 13, 18 og 21 vil den gravide henvises til fosterdiagnostisk avdeling på Rikshospitalet for en ny ultralyd og en invasiv prøve, dette for å bekrefte eller avkrefte mistanken.

Et positivt prøvesvar kan gjøre at man blir stilt ovenfor vanskelige valg. Ønsker kvinnen å avbryte svangerskapet er det fri abort frem til uke 12. Etter dette vil avbrudd innvilges etter søknad til abortnemnd avhengig av alvorlighetsgraden av sykdommen. Kvinnen er ikke pålagt å avbryte svangerskapet hvis hun ikke ønsker det, uansett hva undersøkelsene viser. Kvinnen velger selv hva som er riktig for seg.

Vi samarbeider med Life Genomics AB i Gøteborg i Sverige/Edda Labs som har flere års erfaring med NIPT analyse da testen har vært i bruk i Sverige i mange år. Testen vi bruker er Roche Harmony prenatal test (CE-IVF merket).

Blodprøven vil i sin helhet blir destruert etter at prøvesvar foreligger og etter at pasienten er blitt informert. Dette betyr at ytterlige analyser kan ikke utføres.

 

I den offentlige sektoren gjelder de eksisterende retningslinjene for fosterdiagnostikk og NIPT-test, les mer om de her.

Mer informasjon om Fosterdiagnostikk og NIPT: https://www.helsenorge.no/undersokelse-og-behandling/fosterdiagnostikk/

Bestille NIPT test kan du gjøre her