Om oss

Vi er jordmødre med lang erfaring fra Oslo Universitetssykehus Ullevål, innenfor svangerskap, fødsel- og barselomsorg. Mer detaljert informasjon finner du lenger ned på siden.


Hvorfor velge oss?

 • Vi er dyktige, profesjonelle, hyggelige og gir kvinnene våre den aller beste service.
 • Vi har kort ventetid og skulle det være behov er det også mulig å få akutt-time.
 • Vi har utdanning innen ultralyd og fosterdiagnostikk, inklusive Doppler ultralyd av arteria umbilicalis og arteria uterina ved Nasjonalt Senter for Fostermedisin (NFSM).
 • Vi er sertifisert i teorikurset fra Fetal Medicin Foundation (FMF) for å utføre 11 – 13 ukers ultralyddiagnostikk.
 • Vi har fullført 3D ultralyd kurs for gynekologer og jordmødre ved Nasjonalt Senter for Fostermedisin.
 • Vi har utdanning i «Samliv og prevensjonsveiledning» ved Høyskolen i Akershus.
 • Vi skriver resept og selger også de ulike prevensjonsmidlene her på klinikken. Jordmor utfører innsetting/uttak av spiral og P – stav.
 • Vi tar celleprøver og er hensynsfulle.
 • Vi har 5 års utdanning for å bli autoriserte jordmødre.
 • Vi har lang erfaring som jordmødre på Ullevål Universitetssykehus ved fødeavdeling, observasjonspost for gravide, svangerskaps-poliklinikk og føde/gyn. mottaket.
 • Vi er lokalisert sentralt i Oslo.

Vi setter stor pris på tilbakemeldinger fra kunder og klienter! Du kan legge inn din egen melding fra denne siden.


Jordmor Birgitte Norman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Jordmor, OUS/Ullevål
 • Videreutdanning i Ultralyddiagnostikk for jordmødre ved Nasjonalt Senter for Fostermedisin, NTNU
 • Prosjektmedarbeider i Forebygging av uønsket svangerskap og abort blant ikke vestlige innvandrerkvinner (FAFUS) OUS/Ullevål
 • Prevensjonsundervisning for jordmødre, Høgskolen i Akershus

Jordmor Stine Lønne Wigestrand

 • Jordmor, OUS/Ullevål
 • Jordmor, Helsestasjon i Nordstrand Bydel
 • Videreutdanning i Ultralyddiagnostikk for jordmødre ved Nasjonalt Senter for Fostermedisin, NTNU
 • Prosjektmedarbeider i Forebygging av uønsket svangerskap og abort blant ikke vestlige innvandrerkvinner (FAFUS) * OUS/Ullevå
 • Prevensjonsundervisning for jordmødre, Høgskolen i Akershus

 


Jordmor Ragnhild Mellbye

 • Jordmor, OUS/Ullevål
 • Jordmor, Bærum sykehus
 • Jordmor, Rikshospitalet
 • Jordmor, Volvat
 • Videreutdanning i Ultralyddiagnostikk for jordmødre ved Nasjonalt Senter for Fostermedisin, NTNU

Jordmor Laila Ramsem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Jordmor OUS/Ullevål
 • Videreutdanning i Ultralyddiagnostikk for jordmødre ved Nasjonalt Senter for Fostermedisin, NTNU
 • Prevensjonsundervisning for jordmødre, Høgskolen i Akershus

 


Jordmor Marianne Fiskvik Fyhn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Jordmor OUS/Rikshospitalet og Ullevål
 • Jordmor Sykehuset Innlandet
 • Jordmor St. Olavs Hospital
 • Videreutdanning i Ultralyddiagnostikk for jordmødre ved Nasjonalt Senter for Fostermedisin, NTNU
 • Videreutdanning i Akupunktur for jordmødre fra Norsk Akupunkturhøyskole
 • Prevensjonsundervisning for jordmødre, Høgskolen i Bergen

 


Jordmor Ida Cecilie Widsten

 • Jordmor, OUS/Ullevål
 • Gjennomført kurs i Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) og selvbestemt prevensjon, Oslo MET

 


Sykepleier/Daglig leder Linn Egeberg Andresen

 • Utdannet sykepleier Diakonhjemmet høyskole