Viktig informasjon om koronavirus og kurs

På grunn av koronavirus-situasjonen er alle kurs pr nå AVLYST til og med 31.03.20. Alle som er påmeldt kurs frem til dette vil motta en epost med mer informasjon.

Det er pr nå heller ikke mulig å booke seg på kurs fremover i tid. Vi vil åpne kursbookinger igjen så snart det er mulig når vi får en avklaring på koronavirus-situasjonen.

Vi jobber nå med å få på plass et alternativ for våre kunder, Fødselsforberedende kurs og Barsel- og ammekurs over nett, slik at dere kan sitte hjemme og ha mulighet til å tilegne dere den samme infoen dere ville fått på et kurs hos oss. Når dette blir klart vil det komme mer info om dette under fanen kurs på våre nettsider.