About Shape Two
barseltid

Hjemreise fra sykehuset etter fødsel av første barn er etter tre dager. For de som har født barn før er hjemreise etter to dager.

Barseltiden (en periode fra 6-8 uker etter fødsel) er en sårbar periode etter svangerskap og fødsel. Mange fysiske og psykiske endringer skjer i denne perioden. Melkeproduksjonen skal starte opp, og mange har spørsmål knyttet til amming og det nye barnet når de kommer hjem.

Vår samarbeidspartner Kursjordmødrene arrangerer Barsel- og ammekurs. 

Kurset bidrar til å gjøre foreldre tryggere ved hjemreisen og ukene som kommer.

Hvordan bli kjent med barnet og tolke barnets signaler. Barnet kan aldri bli bortskjemt på nærhet og omsorg! Kunnskap om ammeteknikk og nyfødtes behov for næring er viktig for å oppleve trygghet og mestring når man er kommet hjem. Jordmødre som holder kurset har videreutdanning i amming og ammeveiledning.

Temaer på kurset:

 • Den nye livssituasjonen
 • Parforholdet
 • Hud mot hud
 • Partners betydning
 • Kvinnens kropp i barseltiden
 • Det nyfødte barnet
 • Praktisk om barnet og hva skjer rett etter fødsel
 • Informasjon og veiledning
 • Keisersnitt (Det er ca. 20% planlagte og akutte keisersnitt)
 • Barselavdeling vs. Barselhotell
 • Amming
 • Prevensjon og amming

Vi oppfordrer både blivende mor og partner å være med på kurset slik at dere lettere kan støtte hverandre ved hjemkomsten.

Vi anbefaler å delta på kurset mellom graviditetsuke 28 og 36.

Tid og sted for kurset

Kurset er lagt opp som et en-dags kurs fra kl 16:30 – 20:00 hverdager.

Sted: Ullevål pasienthotell – Adresse: Kirkeveien 166, 0450 Oslo.

Booking av kursplass på denne siden.

Kontakt Kursjordmødrene ved spørsmål om kurs på epost til kursjordmodrene@gmail.com