About Shape Two
fødselsangst

Mange gravide kvinner kan oppleve ulike bekymringer, uro og engstelse i forbindelse med sitt svangerskap og den kommende fødsel. Det er en vanlig og naturlig reaksjon å være redd for det som er ukjent.

Av og til kan disse følelsene oppleves som overveldende, vonde og kan dempe gleden ved svangerskapet.

Denne opplevelsen kan påvirke deg i din hverdag gjennom svangerskapet og kan i tillegg gi konsentrasjons, – og søvnvansker.

Denne formen for engstelse er ikke positiv og kalles fødselsangst. Årsaker til denne følelsen kan være redsel for å miste kontrollen, angst for det ukjente, redsel for smertene, frykt for at noe kan gå galt med deg eller barnet og tidligere vonde opplevelser.

Noen ganger lagrer kroppen opplevelser som har blitt fortrengt, men som i en sårbar fase som graviditeten kan komme til overflaten. Andre ganger kan årsaken til fødselsangst ikke forklares.

De aller fleste som opplever fødselsangst får det bedre hvis de oppsøker hjelp. Å snakke med jordmor gjennom samtaler er et godt råd. Hos oss vil du bli hørt og sett.

Videre vil vi bidra til å gi deg informasjon og veiledning som kan gi deg mindre engstelse og økt trygghet. Hvis vi ikke kan hjelpe deg vil du bli henvist videre.

Har du tidligere opplevd en vanskelig fødsel kan du få hjelp med å sette ord på frykten og forsøke å bearbeide noe av det som ligger til grunn for den.