Barsel- og ammekurs – den første tiden med barnet

Hurra! Det er nå endelig mulighet til å gå på kurs på Ullevål igjen!

Det er fint med nettkurs men enda bedre å delta på kurs og møte andre gravide par og ikke minst møte en dyktig jordmor 🙂

Kursene holdes på biblioteket/læringssenteret på Ullevål pasienthotell. På grunn av koronasituasjonen er lokalet i stor grad stengt fra selve sykehuset og pasienthotellet ved kurs. Det er en EGEN inngang til biblioteket/læringssenteret. Lokalene er tilrettelagt for å overholde smitteverntiltakene. Kantinen og toalettene på pasienthotellet er det mulighet for å bruke, men det ikke anledning til ytterligere opphold i hotellets kafe og lobby.


Hjemreise fra sykehuset etter fødsel av første barn er etter tre dager. For de som har født barn før er hjemreise etter to dager.

Barseltiden (en periode fra 6-8 uker etter fødsel) er en sårbar periode etter svangerskap og fødsel. Mange fysiske og psykiske endringer skjer i denne perioden. Melkeproduksjonen skal starte opp, og mange har spørsmål knyttet til amming og det nye barnet når de kommer hjem.

Barsel- og ammekurs kan bidra til å gjøre foreldre tryggere ved hjemreisen og ukene som kommer. Hvordan bli kjent med barnet og tolke barnets signaler. Barnet kan aldri bli bortskjemt på nærhet og omsorg! Kunnskap om ammeteknikk og nyfødtes behov for næring er viktig for å oppleve trygghet og mestring når man er kommet hjem. Jordmødre som holder kurset har videreutdanning i amming og ammeveiledning.

Temaer vi vil gjennomgå er:

 • Den nye livssituasjonenPar 2
 • Parforholdet
 • Hud mot hud
 • Partners betydning
 • Kvinnens kropp i barseltiden
 • Det nyfødte barnet
 • Praktisk om barnet og hva skjer rett etter fødsel
 • Informasjon og veiledning
 • Keisersnitt (Det er ca. 20% planlagte og akutte keisersnitt)
 • Barselavdeling vs. Barselhotell
 • Amming
 • Prevensjon og amming

Vi oppfordrer både blivende mor og partner å være med på kurset slik at dere lettere kan støtte hverandre ved hjemkomsten.

Vi anbefaler å delta på kurset mellom graviditetsuke 28 og 36.

Tid og sted for kurset

Kurset er lagt opp som et en-dags kurs fra kl 16:30 – 20:00 hverdager. Det er lagt opp til små pauser og det vil være anledning til å kjøpe mat og drikke fra kafeen på hotellet.

Kurset holdes på Ullevål pasienthotell – Adresse: Kirkeveien 166, 0450 Oslo.

Booking av kursplass

Våre kurspriser er alltid pr person. Dere velger selv hvor mange dere ønsker å melde på.

Booking og betaling gjøres via kalenderen under eller på denne siden. NB! Avbestilling må være oss i hende minst 7 dager før kursstart. Ved for sen avbestilling vil ikke kursavgiften bli refundert.

Det holdes et eller to amme- og barselkurs pr. måned, se kalenderen under.