Prisliste

Har du spørsmål, eller ønsker utdypende informasjon om våre tjenester er det bare å kontakte oss. Vi besvarer spørsmål så hurtig det er praktisk mulig.

OBS! Vi gjør oppmerksom på at timer/konsultasjoner hverdager etter kl. 15:00 og timer på lørdager og søndager har et tillegg i pris på kr. 200,- pr time/konsultasjon. Dette tillegget vises ikke i timebookingen men legges til ved betaling etter konsultasjonen. 

For timer avbestilt senere enn 24 timer innen siste virkedag, belastes kostnaden for hele behandlingen.

Du kan selv avbestille timer før denne fristen. Gå inn på timebestillingssiden og logg inn på “min side”. Ta gjerne kontakt med oss ved spørsmål!

Avbestilling av kurs senest en uke før kursdato. Avbestillinger mottatt senere enn dette vil ikke bli refundert.

Avbestillinger av kursplasser sendes til post@jordmorklinikken.no eller pr telefon 95414740 minimum 7 dager før kursdagen.


Ultralydtjenester

Alle ultralydundersøkelser inkluderer bilder og film som sendes direkte til mobiltelefonen din/deres.

2D Ultralyd uke 6-11 – helst fra uke 7+0 (30 min.) Se informasjon om ultralyd undersøkelse uke 6-11.  Kr. 1.290,-
2D Ultralyd uke 11-14 – helst fra 12+0 (30 min.) Se informasjon om ultralyd undersøkelse uke 12.  Kr. 1.490,-
2D Ultralyd uke 11-14 – helst fra 12+0 Tvillinger (45 min.) Se informasjon om ultralyd undersøkelse uke 12.  Kr 1.990,-
2D ultralyd uke 15-20 (30 min.)  Kr. 1490,-
2D ultralyd uke 15-20 Tvillinger (45 min.)  Kr . 1.990,-
Rutineultralyd uke 17-21 (45 min.) Se informasjon om rutineultralyd undersøkelse uke 17-21.  Kr. 1.490,-
Rutineultralyd uke 17-21 Tvillinger (45 min.) Se informasjon om rutineultralyd undersøkelse uke 17-21  Kr. 1.990,-
2D Ultralyd uke 20-25 (30 min.)  Kr. 1.490,-
2D Ultralyd uke 20-25 Tvillinger (45 min.)  Kr. 1.990,-
2D Ultralyd uke 26-31 (30 min.)  Kr. 1.490,-
2D Ultralyd uke 26-31 Tvillinger (45 min.)  Kr. 1.990,-
2D og 3D/4D ultralyd uke 26-31 (30 min.) se informasjon om utfordringer mht denne type undersøkelsen.  Kr. 1.790,-
2D og 3D/4D ultralyd uke 26-31 Tvillinger (45 min.) se informasjon om utfordringer mht denne type undersøkelsen.  Kr. 2.290,-
2D Ultralyd uke 32-40 (30 min.)  Kr 1490,-
2D Ultralyd uke 32-40 Tvillinger (45 min.)  Kr. 1.990,-
“Akutt-timer” ultralyd – takst utover ordinær time  Kr. 650,-
USB stick for lagring av bilder/data  Kr. 100,-

Jordmortjenester og svangerskapsoppfølging

Førstegangs svangerskapskontroll uten ultralyd. Inkl. helsekort, søke fødeplass, rekvirering av blodprøver. (60 min.)  Les mer her.  Kr 990,-
Svangerskapskontroll uten ultralyd (30 min.) Les mer her.  Kr. 625,-
Jordmorsamtale (45 min.)  Kr 849,-
Samtale fødselsangst (60 min.)  Kr. 990,-
Fødselsforberedende samtale (90 min.) Kr 1590,-
Kontroll etter fødsel (45 min.) Les mer  Kr. 990,-
Kontroll etter fødsel med celleprøve (45 min.)  Kr. 1.190,-
Kontroll etter fødsel med innsetting av spiral eller p-stav (ekskl. spiral eller p-stav) (60 min.) Les mer her om når spiral kan legges inn  Kr 1290,-
Kontroll etter fødsel med celleprøve og innsetting av spiral eller p-stav (ekskl. spiral eller p-stav) (60 min.) Les mer her om når spiral kan legges inn  Kr. 1.390,-
Ammehjelp (60 min.)  Kr. 990,-
Stripping av livmorhals (15 min.)  Kr 450,-
MRSA testing  Kr 200,-

Tjenester gynekolog og fødselslege

Gynekologisk helsesjekk (30 min) Kr 1490,-
Oppfølgning risikosvangerskap/Svangerskapskontroll (30 min) Kr 1490,-
Samtale fødselsangst (45 min) Kr 1790,-
Gjennomgang av tidligere traumatiske fødsler (45 min) Kr 1790,-
Helhetlig oppfølgning etter abort eller dødfødsel (30 min) Kr 1490,-
2D ultralyd uke 6-11 (helst fra 7+0) (30 min) Kr 1590,-
2D ultralyd uke 20-40 (30 min) Kr 1790,-
2D ultralyd uke 20-40 med livmorhalsmåling (30 min) Kr 1790,-

Timebestilling


Celleprøve, prevensjon og testing av kjønnssykdommer

Innsetting av spiral, inkl. informasjon (ekskl. selve spiralen, se pris på de ulike typene) (30min) Kr. 750,-
Innsetting av spiral, inkl. informasjon og celleprøve (ekskl. selve spiralen, se pris på de ulike typene) (30min)  Kr. 950,-
Ballerine (kobberspiral) (Ny)  Kr. 1350,-
Kyleena (hormonspiral)  Kr. 1.400,-
Mirena (hormonspiral)  Kr. 1.450,-
Jaydess (lavdose-hormonspiral)  Kr. 1.300,-
Nova T (kobberspiral)  Kr. 950,-
Innsetting av p-stav, inkl. informasjon (ekskl. selve p-staven, se pris) (30 min)  Kr. 650,-
Nexplanon (p-stav)  Kr. 1.300,-
Uttak av spiral (15 min)  Kr. 400,-
Uttak av spiral og celleprøve (15 min)  kr 600,-
Uttak av p-stav (30 min)  Kr. 600,-
Bytte av p-stav (ekskl. ny p-stav) (30 min)  Kr. 1000,-
Bytte av spiral (ekskl. ny spiral, se pris på de ulike typene) (30 min)  Kr. 1.000,-
Bytte av spiral og celleprøve (ekskl. ny spiral, se pris på de ulike typene) (30 min)  Kr 1200,-
Uttak av spiral og innsetting av p-stav (ekskl. p-stav, de pris) (30 min)  Kr 1000,-
Uttak av implantat/p-stav og innsetting av spiral (ekskl. spiral, se pris på de ulike typene) (45 min)  Kr 1000,-
Celleprøve fra livmorhalsen, inkl. oppfølging (15 min)  Kr. 400,-
Celleprøve fra livmorhalsen og testing av kjønnssykdommer, inkl. oppfølging (15 min)  kr 550,-
Spiralkontroll (15 min)  Kr. 300,-
Prevensjonsveiledning (inkludert resept) (30 min)  Kr. 600,-
Resept prevensjon (15 min)  Kr. 300,-
 Testing av kjønnssykdommer inkl. oppfølging (15 min)  Kr. 400,-

Vi har spiral/p-stav, du trenger ikke gå til apoteket for å kjøpe den. Kostnader for spiral/p-stav kommer i tillegg.

Timebestilling


Kurspriser

Nettkurs Fødselsforberedende – kursinfo Kr 549,-
Nettkurs Barsel- og ammekurs – kursinfo Kr 549,-
Fødselsforberedende kurs – kursinfo Kr. 599,- pr. person
Birth preparation course (in English) – course info Kr. 599,- pr. person
Amme- og barselkurs – kursinfo Kr. 599,- pr person

Prisliste oppdatert oktober 2020. Det tas forbehold om endringer eller justeringer.