Prisliste

Har du spørsmål, eller ønsker utdypende informasjon om våre tjenester er det bare å kontakte oss. Vi besvarer spørsmål så hurtig det er praktisk mulig.

For timer avbestilt senere enn 24 timer innen siste virkedag, belastes kostnaden for hele behandlingen.

Du kan selv avbestille timer før denne fristen. Gå inn på timebestillingssiden og logg inn med brukeren din. Øverst i høyre hjørnet kan man klikke på brukernavnet for så å klikke på min konto. Under ventende timer kan man trykke på avbestill. Ønsker du å flytte en time? Avbestill den timen du ikke ønsker og book en ny. Ta gjerne kontakt med oss ved spørsmål!

Avbestilling av kurs senest en uke før kursdato. Avbestillinger mottatt senere enn dette vil ikke bli refundert.

Avbestillinger av kursplasser sendes til post@jordmorklinikken.no eller pr telefon 95414740 minimum 7 dager før kursdagen.


Ultralyd – og jordmortjenester

OBS! Vi gjør oppmerksom på at timer hverdager etter kl. 15:00 og timer på lørdager har et tillegg i pris på kr. 100,- pr time. Dette tillegget vises ikke i timebookingen men legges til ved betaling etter konsultasjonen. 

Alle ultralydundersøkelser inkluderer bilder og film som sendes direkte til mobiltelefonen din/deres.

2D Ultralyd uke 6-11 – helst fra uke 7+0 (30 min.) Se informasjon om ultralyd undersøkelse uke 6-11.  Kr. 1.150,-
2D Ultralyd uke 11-14 – helst fra 12+0 (30 min.) Se informasjon om ultralyd undersøkelse uke 12.  Kr. 1.390,-
2D Ultralyd uke 11-14 – helst fra 12+0 Tvillinger (45 min.) Se informasjon om ultralyd undersøkelse uke 12.  Kr 1.990,-
2D ultralyd uke 15-20 (30 min.)  Kr. 1390,-
2D ultralyd uke 15-20 Tvillinger (45 min.)  Kr . 1.990,-
Rutineultralyd uke 17-21 (45 min.) Se informasjon om rutineultralyd undersøkelse uke 17-21.  Kr. 1.390,-
Rutineultralyd uke 17-21 Tvillinger (45 min.) Se informasjon om rutineultralyd undersøkelse uke 17-21  Kr. 1.990,-
2D Ultralyd uke 20-25 (30 min.)  Kr. 1.390,-
2D Ultralyd uke 20-25 Tvillinger (45 min.)  Kr. 1.990,-
2D Ultralyd uke 26-31 (30 min.)  Kr. 1.390,-
2D Ultralyd uke 26-31 Tvillinger (45 min.)  Kr. 1.990,-
3D/4D ultralyd uke 26-31 (30 min.) se informasjon om utfordringer mht denne type undersøkelsen.  Kr. 1.490,-
3D/4D ultralyd uke 26-31 Tvillinger (45 min.) se informasjon om utfordringer mht denne type undersøkelsen.  Kr. 1.990,-
2D Ultralyd uke 32-40 (30 min.)  Kr 1390,-
2D Ultralyd uke 32-40 Tvillinger (45 min.)  Kr. 1.990,-
“Akutt-timer” ultralyd – takst utover ordinær time  Kr. 500,-
USB stick for lagring av bilder/data  Kr. 100,-
Kveld(etter kl 15:00)-, lørdag-, og søndagstillegg pr konsultasjon Kr. 100,-
Førstegangs svangerskapskontroll uten ultralyd. Inkl. helsekort, søke fødeplass, rekvirering av blodprøver. (60 min.)  Les mer her.  Kr 990,-
Svangerskapskontroll uten ultralyd (30 min.) Les mer her.  Kr. 625,-
Kontroll etter fødsel (60 min.) Les mer  Kr. 990,-
Kontroll etter fødsel med celleprøve (60 min.)  Kr. 1.190,-
Kontroll etter fødsel med celleprøve og innsetting av spiral eller p-stav (ekskl. spiral eller p-stav) (60 min.) Les mer her om når spiral kan legges inn  Kr. 1.390,-
Kontroll etter fødsel med innsetting av spiral eller p-stav (ekskl. spiral eller p-stav) (60 min.) Les mer her om når spiral kan legges inn  Kr 1290,-
Jordmorsamtale (45 min.)  Kr 849,-
Ammehjelp (60 min.)  Kr. 990,-
Samtale fødselsangst (60 min.)  Kr. 990,-
MRSA testing  Kr 200,-
Stripping av livmorhals (15 min.)  Kr 450,-
Fødselsforberedende samtale (90 min.) Kr 1590,-

Tjenester gynekolog og fødselslege

Gynekologisk helsesjekk Kr 1390,-
Oppfølgning risikosvangerskap/Svangerskapskontroll Kr 1490,-
Samtale fødselsangst Kr 1690,-
Gjennomgang av tidligere traumatiske fødsler Kr 1690,-
Helhetlig oppfølgning etter abort eller dødfødsel Kr 1490,-
Tidlig ultralyd opp til uke 11 Kr 1490,-
2D ultralyd uke 20-40 Kr 1390,-
2D ultralyd uke 20-40 med livmorhalsmåling Kr 1490,-

Timebestilling

Celleprøve, prevensjon og testing av kjønnssykdommer

Innsetting av spiral, inkl. informasjon (ekskl. selve spiralen, se pris på de ulike typene) Kr. 750,-
Innsetting av spiral, inkl. informasjon og celleprøve (ekskl. selve spiralen, se pris på de ulike typene)  Kr. 950,-
Ballerine (kobberspiral) (Ny)  Kr. 1350,-
Kyleena (hormonspiral)  Kr. 1.400,-
Mirena (hormonspiral)  Kr. 1.450,-
Jaydess (lavdose-hormonspiral)  Kr. 1.300,-
Nova T (kobberspiral)  Kr. 950,-
Innsetting av p-stav, inkl. informasjon (ekskl. selve p-staven, se pris)  Kr. 650,-
Nexplanon (p-stav)  Kr. 1.300,-
Uttak av spiral  Kr. 400,-
Uttak av spiral og celleprøve  kr 600,-
Uttak av p-stav  Kr. 600,-
Bytte av p-stav (ekskl. ny p-stav)  Kr. 1000,-
Bytte av spiral (ekskl. ny spiral, se pris på de ulike typene)  Kr. 1.000,-
Bytte av spiral og celleprøve (ekskl. ny spiral, se pris på de ulike typene)  Kr 1200,-
Uttak av spiral og innsetting av p-stav (ekskl. p-stav, de pris)  Kr 1000,-
Uttak av implantat/p-stav og innsetting av spiral (ekskl. spiral, se pris på de ulike typene)  Kr 1000,-
Celleprøve fra livmorhalsen, inkl. oppfølging  Kr. 400,-
Celleprøve fra livmorhalsen og testing av kjønnssykdommer, inkl. oppfølging  kr 550,-
Spiralkontroll  Kr. 300,-
Prevensjonsveiledning (inkludert resept)  Kr. 600,-
Resept prevensjon  Kr. 200,-
 Testing av kjønnssykdommer inkl. oppfølging  Kr. 400,-

Vi har spiral/p-stav, du trenger ikke gå til apoteket for å kjøpe den. Kostnader for spiral/p-stav kommer i tillegg.

Timebestilling


Kurspriser

Nettkurs Fødselsforberedende – kursinfo Kr 549,-
Nettkurs Barsel- og ammekurs – kursinfo Kr 549,-
Fødselsforberedende kurs – kursinfo Kr. 599,- pr. person
Birth preparation course (in English) – course info Kr. 599,- pr. person
Amme- og barselkurs – kursinfo Kr. 599,- pr person

Prisliste oppdatert april 2020. Det tas forbehold om endringer eller justeringer.