Magemål gravid

SVANGERSKAPSOMSORG

Vårt mål er å tilby svangerskaps oppfølging av beste kvalitet. Du skal føle deg trygg, godt ivaretatt og informert gjennom hele graviditeten.

Vår jordmor Ida Cecilie Widsten har 14 års erfaring fra fødeavdelingen ved OUS, samt jobbet med svangerskapskontroller hos oss i 5 år.

Formålet med svangerskapsomsorgen er å sikre at du og barnet har det best mulig i svangerskapet og ved fødsel. Svangerskaps oppfølgingen skal bidra til å fremme helse og mestring, forebygge smittsomme sykdommer og avdekke svangerskapsrelaterte komplikasjoner.

Dette skal sikres gjennom svangerskapskontroller. Som gravid kan du selv velge om du vil gå til jordmor eller fastlege. Helsedirektoratet anbefaler et basisprogram med 9 kontroller til og med svangerskapsuke 40, der fosterdiagnostikk i svangerskapsuke 12-14(ultralyd, eventuelt og NIPT) og en ultralyd i svangerskapsuke 17-19 er inkludert.

(Ref.: Helsedirektoratet (2018). Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen [nettdokument]. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 22. desember 2022, lest 13. januar 2023). Tilgjengelig fra https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/svangerskapsomsorgen). 

Terminkalkulator

Lurer du på hvor mange uker gravid du er? Registrer første dag i siste menstruasjon her.

 

Hva vi gjør ved de ulike svangerskaps-

kontrollene

Første kontroll: svangerskapsuke 8-12

Hensikten med den første samtalen tidlig i svangerskapet er å identifisere behov for veiledning, støtte og for å oppmuntre til sunne levevaner. Vi setter av god tid til denne undersøkelsen for at du skal få en best mulig start på graviditeten.

I tillegg skal konsultasjonen også omfatte anamnese, screeningundersøkelser og generell forberedelse til foreldreskap, svangerskap, fødsel og amming.

 • Informasjon om og tilbud om henvisning med samtykke til fosterdiagnostikk og genetisk veiledning etter ønske og vurdert indikasjon.
 • Informasjon om og tilbud om henvisning til ultralydundersøkelse i svangerskapsuke 17-19 og søknad om fødeplass.
 • Temaer som legemiddelbruk og graviditet, arbeid og arbeidsmiljø skal tas opp og vurderes.
 • Anbefalte prøver og undersøkelser som tas: blodtrykk, urin-protein (U-protein), hepatitt B, hiv, syfilis, hemoglobin (Hb), serumferritin (måles før utgangen av uke 15), blodtype, immunisering, blodtypeantistoff, førgravid vekt for beregning av kroppsmasseindeks (KMI)
 • Vurdere andre behov og tester: glykosylert hemoglobin A (HbA1c), glukosebelastning i svangerskapsuke 24 , gonoré, hepatitt B og C, klamydia, toksoplasmose, urin til undersøkelse for asymptomatisk bakteriuri (ABU), meticillinresistente stafylokokker (MRSA), vankomycinresistente enterokokker (VRE), extended spectrum betalactamase (ESBL), røde hunder (Rubella)
 • Informasjon om bruk av folat.
 • Kartlegging om du har behov for utvidet oppfølging utover den normale svangerskapsomsorgen og evt. planlegge denne oppfølgingen. 

Andre kontroll: svangerskapsuke 12-14

Fosterdiagnostikk med ultralyd uke 12-14. Kvinner over 35 skal også få tilbud om NIPT. Denne kontrollen gjøres på sykehuset der du skal føde, eller kan gjøres hos oss hvis sykehuset ikke har kapasitet. For gravide som ikke får tilbud om NIPT i det offentlige, kan utføre NIPT ved godkjente private virksomheter som oss.

Tredje kontroll: svangerskapsuke 17-19

 • Ultralyd for terminfastsettelse, organundersøkelse, identifisere flerlinger og morkakens plassering.
 • Denne undersøkelsen får du tilbud om fra sykehuset du skal føde. Undersøkelsen kan også gjøres hos oss ved Oslo jordmor- og ultralydklinikk.

Fjerde kontroll: svangerskapsuke 24

 • Gjennomgå, diskutere og notere resultatene av tester som er tatt på første kontroll. Videre vurdere om du har behov for tilleggsoppfølging eller henvisning til spesialist. Blodprøve av RhD-negative gravide for føtal RHD-typing og blodtypeantistoffer.  Tilby glukosebelastning til kvinner som er utsatt for svangerskapsdiabetes .
 • Bli informert om fødselsforberedende og barsel- og ammekurs.
 • Måle livmorens størrelse - symfyse-fundus-mål, blodtrykk, vekt og test for protein- og glukosuri.
 • Lytte på hjertelyden til fosteret og informere om at du skal kjenne liv.

Femte kontroll: svangerskapsuke 28

 • Måle livmorens størrelse- symfyse-fundus-mål, blodtrykk, vekt og test for protein- og glukosuri.
 • Lytte på hjertelyden til fosteret og ta opp temaet å kjenne liv.
 • Diskutere din helse i graviditeten, med fokus på søvn.
 • Informasjon om amming.
 • Anti-D profylakse til gravid med RhD-positivt foster. 

Sjette kontroll: svangerskapsuke 32

 • Måle livmorens størrelse- symfyse-fundus-mål, blodtrykk, vekt og testing for protein- og glukosuri.
 • Lytte på hjertelyden til fosteret og ta opp temaet å kjenne liv.
 • Diskutere din helse i graviditeten.
 • Ta opp og bli forberedt på amming.

 

Syvende kontroll: svangerskapsuke 36

 • Måle livmorens størrelse- symfyse-fundus-mål, blodtrykk, vekt og test for protein- og glukosuri.
 • Lytte på hjertelyden til fosteret og ta opp temaet å kjenne liv.
 • Vurdere leie til barnet og ved mistanke om seteleie få bekreftet dette ved ultralyd.
 • Diskutere din helse i graviditeten, fokus på eventuell bruk av bruk av tobakk og alkohol.
 • Samtale om fødsel og barseltid

 

Åttende kontroll: svangerskapsuke 38

 • Måle livmorens størrelse- symfyse-fundus-mål, blodtrykk, vekt og test for protein- og glukosuri.
 • Lytte på hjertelyden til fosteret og ta opp temaet å kjenne liv.
 • Vurdere leie til barnet og ved mistanke om seteleie få bekreftet dette ved ultralyd.
 • Diskutere din helse i graviditeten.
 • Samtale om fødsel og barseltid

 

Niende kontroll: svangerskapsuke 40

 • Måle livmorens størrelse- symfyse-fundus-mål, blodtrykk, vekt og test for protein- og glukosuri.
 • Lytte på hjertelyden til fosteret og ta opp temaet å kjenne liv.
 • Vurdere leie til barnet og ved mistanke om seteleie få bekreftet dette ved ultralyd.
 • Diskutere din helse i graviditeten.
 • Henvise til overtidsvurdering.

 

Doppler gravid

Andre tjenester hos jordmor

baby

Fødselsforberedende samtale

Mange har behov for en samtale med jordmor når fødselen nærmer seg. De fleste har mange tanker, spørsmål og følelser de ønsker å snakke om. Vi kan tilby dette hos oss.

barnevogn

Kontroll etter fødsel

Ca 6-8 uker etter fødsel anbefales det en etterkontroll av den nybakte mor, også kalt “seksukers kontrollen”.

I denne konsultasjonen er hensikten å undersøke om mor har det bra både fysisk og psykisk. Dette er starten på livet etter fødselen, og det er naturlig at det er jordmor som gjøre denne kontrollen.

baby

Jordmorsamtale

Har du noe du ønsker å snakke med jordmor om som ikke faller under andre timer? Hos oss kan du få individuell samtale med jordmor både før og under svangerskapet, og etter fødselen din.

Du kan enkelt bestille time som passer for deg i vår kalender.