Svangerskapskontroll

På denne siden har vi samlet all informasjon vedrørende de forskjellige kontrollene, når de blir utført og  hva som blir utført.

Innholdet for alle kontrollene i svangerskapsomsorgen er utarbeidet av Sosial- og helsedirektoratet.

Klikk på en tittel for å ekspandere innholdet.

Første kontroll: svangerskapsuke 8-12
 • Temaer som omhandler levevaner, orientering om svangerskapsomsorgen, trygderettigheter og informasjon om prøver som blir tatt i svangerskapet skal du bli informert om slik at du kan ta informerte beslutninger.
 • Kartlegging om du har behov for utvidet oppfølging utover den normale svangerskapsomsorgen og evt. planlegge denne oppfølgingen.
 • Du skal bli orientert om genetisk fosterdiagnostikk og genetisk veiledning på indikasjon.
 • Bli informert om blodtype og antistoffer, screening for anemi (Hb), rubella (røde hunder), HIV og syfilis, hepatitt B og C hos kvinner det gjelder.
 • Bli informert om urinprøve som screening for asymptomatisk bakterier i urinen, dette gjelder spesielt for de som tidligere har gjennomgått flere urinveisinfeksjoner.
 • Bli informert om ultralydscreening i svangerskapsuke 17-19.
 • Beregne KMI, ta blodtrykk og teste for protein- og glukosuri.
 • Bli vurdert for sigdcelleanemi eller talassemi hos etniske grupper der det er relevant.
 • Ta klamydiaprøve hos kvinner under 25 år eller på indikasjon.
 • Du skal motta brukerversjonen om svangerskapsomsorgen og informasjon om ultralyd.
Andre kontroll: svangerskapsuke 17-19
 • Her blir det vurdert gestasjonsalder, dvs. måle fosterets størrelse for å finne nøyaktig termin.
 • Identifisere de som er gravide med tvillinger.
 • Morkakens beliggenhet i livmoren blir undersøkt.
 • Fosterets anatomi blir undersøkt.
 • Denne undersøkelsen får du tilbud om fra sykehuset du skal føde. Undersøkelsen kan også gjøres hos oss ved Oslo jordmor- og ultralydklinikk.
Tredje kontroll: svangerskapsuke 24
 • Gjennomgå, diskutere og notere resultatene av tester som er tatt på første kontroll. Videre vurdere om du har behov for tilleggsoppfølging eller henvisning til spesialist.
 • Bli informert om fødselsforberedende og barsel- og ammekurs.
 • Måle livmorens størrelse, blodtrykk, vekt og test for protein- og glukosuri.
 • Lytte på hjertelyden til fosteret og informere om at du skal kjenne liv.
Fjerde kontroll: svangerskapsuke 28
 • Måle livmorens størrelse, blodtrykk, vekt og test for protein- og glukosuri.
 • Lytte på hjertelyden til fosteret og ta opp temaet å kjenne liv.
 • Informasjon om amming.
 • Diskutere din helse i graviditeten.
Femte kontroll: svangerskapsuke 32
 • Måle livmorens størrelse, blodtrykk, vekt og testing for protein- og glukosuri.
 • Rh negative kvinner testes for antistoffer.
 • Lytte på hjertelyden til fosteret og ta opp temaet å kjenne liv.
 • Ta opp og bli forberedt på amming.
 • Diskutere din helse i graviditeten.
Sjette kontroll: svangerskapsuke 36
 • Måle livmorens størrelse, blodtrykk, vekt og test for protein- og glukosuri.
 • Lytte på hjertelyden til fosteret og ta opp temaet å kjenne liv.
 • Vurdere leie til barnet og ved mistanke om seteleie få bekreftet dette ved ultralyd.
 • Rh-negative: Ny antistoffkontroll.
 • Diskutere din helse i graviditeten.
Syvende kontroll: svangerskapsuke 38
 • Måle livmorens størrelse, blodtrykk, vekt og test for protein- og glukosuri.
 • Lytte på hjertelyden til fosteret og ta opp temaet å kjenne liv.
 • Vurdere leie til barnet og ved mistanke om seteleie få bekreftet dette ved ultralyd.
 • Diskutere din helse i graviditeten.
Åttende kontroll: svangerskapsuke 40
 • Måle livmorens størrelse, blodtrykk, vekt og test for protein- og glukosuri.
 • Lytte på hjertelyden til fosteret og ta opp temaet å kjenne liv.
 • Vurdere leie til barnet og ved mistanke om seteleie få bekreftet dette ved ultralyd.
 • Diskutere din helse i graviditeten.
Niende kontroll: svangerskapsuke 41
 • Måle livmorens størrelse, blodtrykk, vekt og test for protein- og glukosuri.
 • Lytte på hjertelyden til fosteret og ta opp temaet å kjenne liv.
 • Vurdere leie til barnet og ved mistanke om seteleie få bekreftet dette ved ultralyd.
 • Henvise til overtidsvurdering.

Tilbake til hovedside