Svangerskap

Svangerskapsomsorg

Formålet med svangerskapsomsorgen er å sikre at du får råd og veiledning slik at du og barnet har det best mulig i svangerskapet og ved fødsel. Den gravide skal få kunnskapsbasert informasjon og ha innflytelse på oppfølgingen.

«Mors somatiske, psykiske helse og hennes sosiale velvære skal sikres best mulig. Svangerskapsomsorgen skal videre sikre fosterets helse, slik at barnet fødes levedyktig og uten sykdom og skade som kunne vært forhindret.

Konsultasjonene skal oppdage og behandle sykdom og andre helsetruende forhold hos moren, slik at svangerskapet medfører minst mulig risiko for henne og barnet»(Ref.: Retningslinjer for svangerskapsomsorgen, Nasjonale faglige retningslinjer, Sosial- og helsedirektoratet, 2005). 

Dette skal sikres gjennom svangerskapskontroller. Som gravid kan du selv velge om du vil gå til jordmor eller fastlege.

Helsedirektoratet anbefaler et basisprogram med åtte kontroller til og med svangerskapsuke 40, en ultralyd i svangerskapsuke 17-19 er inkludert.

“Hvor ofte burde jeg gå til svangerskapskontroll?”

Les mer om hva vi gjør ved de ulike svangerskapskontrollene her.

Terminkalkulator

Lurer du på hvor mange uker gravid du er? Registrer første dag i siste menstruasjon her.

Her kan du også lese mer om graviditet, uke for uke.

Her kan du lese om svangerskapskontroll, uke for uke.


Svangerskapskontroller hos jordmor

Selve innholdet i svangerskapsoppfølgingen er standardisert, men ulike temaer som kosthold, fysisk aktivitet, amming og fødsel vil også være sentrale.

Kvinner trenger kontinuitet gjennom svangerskapet, gjerne gjennom å møte samme fagperson.

Vi kan tilby førstegangskontroll, altså første svangerskapskontroll for utfylling av Helsekort for gravide og rekvirering av blodprøvetaking mellom svangerskapsuke 8-12. Vi vil samtidig søke fødeplass for deg ved ønsket sykehus. Det vil i tillegg til selve undersøkelsen være god tid til samtale og informasjon. Det er satt av en time til den første svangerskapskontrollen. Videre ønsker vi gjerne å følge deg gjennom svangerskapet, her er det satt av 30 minutter til hver svangerskapskontroll utover den første. Vi tilbyr flere kontroller utover anbefalt basisprogram dersom du ønsker eller trenger det.

Du kan også komme til svangerskapskontroller hos oss senere i svangerskapet selv om du har vært hos andre som f. eks. fastlege eller jordmor ved tidligere kontroller. Da kan det være lurt å booke time til svangerskapskontroll/første konsultasjon hos oss hvor det da er satt av en time for å gå gjennom hva du har fått av informasjon og hva som har blitt gjort ved tidligere kontroller.

Detaljert informasjon om svangerskapskontrollene (svangerskap uke for uke) finner du på denne siden. 

 

Fødselsforberedende samtale med jordmor

Mange har behov for en samtale med jordmor når fødselen nærmer seg. De fleste har mange tanker, spørsmål og følelser de ønsker å snakke om. Vi kan tilby dette hos oss.

Temaer kan være:

 • Forventninger og tilbud
 • Kvinnekroppen
 • Forberedelse til fødsel, fysisk og mentalt
 • Avslapning og bevegelse i de ulike fasene
 • Fødselens start med de ulike faser
 • Smerteopplevelse og smertelindring
 • Fødestillinger
 • Operativ forløsning med keisersnitt, vakum, tang
 • Partnerens rolle
 • Amming
 • Praktiske spørsmål
 • Trening for gravide

 

Jordmorsamtale hos oss

Har du noe du ønsker å snakke med jordmor om som ikke faller under overnevnte timer? Hos oss kan du få individuell samtale med jordmor både før og under svangerskapet, og etter fødselen din. Du er selvfølgelig hjertelig velkommen til å ta med partner!

Vi tilbyr også kontroll etter fødsel. Les mer om det her.


Se Helsekontrollen på Tv2, episoden om doppler til hjemmebruk. Vår jordmor Stine er en av ekspertene som uttaler seg om dette.

Tips til nyttige nettsider som gravid:

 • www.relis.no – Medisiner og bivirkninger
 • www.helsenorge.no – Informasjon fra helsevesenet
 • www.tryggmammamedisin.no – Medisinbruk i graviditeten
 • www.helsebiblioteket.no – helseinformasjon
 • www.matportalen.no – Kostholdsveiledning i svangerskapet
 • www.infpreg.se – Infeksjoner i graviditeten
 • www.uptodate.com – Informasjon på engelsk
 • https://www.tvilling.no/gravidmedtvillinger/ – Tvillingforeldreforeningen