Svangerskap

Svangerskapsomsorg

Formålet med svangerskapsomsorgen ut i fra Helsedirektoratets retningslinjer er å sikre at svangerskap og fødsel forløper på en naturlig måte for mor og barn.

«Mors somatiske, psykiske helse og hennes sosiale velvære skal sikres best mulig. Svangerskapsomsorgen skal videre sikre fosterets helse, slik at barnet fødes levedyktig og uten sykdom og skade som kunne vært forhindret.

Konsultasjonene skal oppdage og behandle sykdom og andre helsetruende forhold hos moren, slik at svangerskapet medfører minst mulig risiko for henne og barnet». 

Ref.: Retningslinjer for svangerskaps-omsorgen, Nasjonale faglige retningslinjer, Sosial- og Helsedirektoratet.

Dette skal sikres gjennom svangerskapskontroller. Som gravid kan du selv velge om du vil gå til jordmor eller fastlege til kontroller.

Dersom du trenger ytterligere hjelp vil du bli henvist videre til spesialisthelsetjenesten som vanligvis blir det sykehuset du skal føde.

Verdens helseorganisasjon (WHO) anslår at andelen gravide med en tilstand eller risikofaktor som krever spesiell omsorg utover det vanlige tilbudet, er om lag 25% av alle gravide.

Ref.: WHO Antenatal Care Randomized trial. Geneva, World Health Organization,2002..

Helsedirektoratet anbefaler et basisprogram med åtte kontroller til og med svangerskapsuke 40, en ultralyd i svangerskapsuke 17-19 er inkludert.

Les mer om hva som skjer på de ulike svangerskapskontrollene her.

 

Terminkalkulator

Lurer du på hvor mange uker gravid du er? Registrer første dag i siste menstruasjon her.

 

Svangerskapskontroller hos jordmor

Selve innholdet i svangerskapsoppfølgingen er standardisert, men ulike temaer som kosthold, fysisk aktivitet, amming og fødsel vil også være sentrale.

Kvinner trenger kontinuitet gjennom svangerskapet, gjerne gjennom å møte samme fagperson.

Vi kan tilby førstegangskontroll for utfylling av Helsekort for gravide og rekvirering av blodprøvetaking mellom svangerskapsuke 8-12. Vi vil samtidig søke fødeplass for deg ved ønsket sykehus. Det vil i tillegg til selve undersøkelsen være god tid til samtale og informasjon. Videre ønsker vi gjerne å følge deg gjennom svangerskapet. Vi tilbyr flere kontroller utover anbefalt basisprogram dersom du ønsker eller trenger det.

Du kan også komme til svangerskapskontroller hos oss senere i svangerskapet selv om du har vært hos andre som f. eks. fastlege eller jordmor ved tidligere kontroller.

Detaljert informasjon om svangerskapskontrollene finner du på denne siden. 

 

Fødselsforberedende samtale med jordmor

Mange har behov for en samtale med jordmor når fødselen nærmer seg. De fleste har mange tanker, spørsmål og følelser de ønsker å snakke om. Vi kan tilby dette hos oss.

Temaer kan være:

 • Forventninger og tilbud
 • Kvinnekroppen
 • Forberedelse til fødsel, fysisk og mentalt
 • Avslapning og bevegelse i de ulike fasene
 • Fødselens start med de ulike faser
 • Smerteopplevelse og smertelindring
 • Fødestillinger
 • Operativ forløsning med keisersnitt, vakum, tang
 • Partnerens rolle
 • Amming
 • Praktiske spørsmål

 

Jordmorsamtale hos oss

Har du noe du ønsker å snakke med jordmor om som ikke faller under overnevnte timer? Hos oss kan du få individuell samtale med jordmor både før og under svangerskapet, og etter fødselen din. Du er selvfølgelig hjertelig velkommen til å ta med partner!

 

Lytt til podcasten UltraLyd – en serie om å være gravid. I episode 9 og 10 der de snakker om fødsel er vår jordmor Stine med som gjest.

Nyttige nettsider som gravid

 • www.relis.no – Medisiner og bivirkninger
 • www.helsenorge.no – Informasjon fra helsevesenet
 • www.tryggmammamedisin.no – Medisinbruk i graviditeten
 • www.helsebiblioteket.no – helseinformasjon
 • www.matportalen.no – Kostholdsveiledning i svangerskapet
 • www.infpreg.se – Infeksjoner i graviditeten
 • www.uptodate.com – Informasjon på engelsk