Blog Details
september 26 2019 Jordmorklinikken

Bør jeg ta influensavaksine når jeg er gravid?

Dette er et spørsmål vi får fra gravide som er hos og som ringer til oss. Høsten er her og vinteren er i anmarsj. Nå kommer høysesong for influensa. Og ja, det er anbefalt for gravide.

blod test

 

Anbefaling

Det er like vanlig blant gravide som andre mennesker å få influensa. Men gravide er i risikogruppen for å kunne få alvorlig sykdom og komplikasjoner som følge av influensasykdom. Og risikoen øker jo lenger ut i svangerskapet man har kommet. Derfor anbefales det at alle gravide i 2. og 3. trimester tar sesonginfluensavaksinen. Vaksinasjon av gravide beskytte mor, og i tillegg bidrar det til å beskytte barnet inntil 6 måneder etter fødsel. Dette er gunstig da spedbarn også har høyre risiko enn større barn og voksne for alvorlig sykdom.

Gravide i 2. og 3. trimester, det vil si fra først etter uke 12 og ut svangerskapet, skal tilbys inaktivert influensavaksine når denne blir tilgjengelig på høsten. Inaktivert vil si at den inneholder deler av drepte influensavirus som ikke kan gi sykdom. Vaksinen er ikke tilsatt konserveringsmidler eller kvikksølvforbindelser.

Gravide i 1. trimester som tilhører en av de andre risikogruppene for alvorlig sykdom og komplikasjoner (som f eks. diabetes type 1 og 2, kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt, kronisk nevrologisk sykdom eller skade, nedsatt immunforsvar, KMI over 40) er også anbefalt å få en vurdering om å ta influensavaksinen.

Bivirkninger av vaksinen

Influensavaksinen gir veldig sjeldent alvorlige bivirkninger. Vanlige bivirkninger er at man kan føle seg uvel, få feber og ømhet rundt stikkstedet. Nytten av vaksinasjonen ansees som større enn risikoen for bivirkninger. Erfaringer viser at vaksinen ikke skader fosteret eller øker ikke risikoen for abort eller for tidlig fødsel.

Ta kontakt med din fastlege for å få vaksinen!

Referanser og mer info om influensavaksine:

https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/influensavaksine/