Blog Details
september 20 2019 Jordmorklinikken

Er du mellom 16 og 21 år og trenger prevensjon?

Visste du at unge kvinner mellom 16 og 21 år får økonomisk støtte til prevensjon fra staten?!

Ida og stine

 

Det er helt sant! Og det betyr at mange kvinner faktisk får gratis prevensjon. Ordningen dekker hele eller deler av kostnadene til p-piller, p-plaster, p-ring, p-stav, p-sprøyte, hormonspiral eller kobberspiral. Det gjelder fra måneden etter at kvinnen har fylt 16 år og til og med måneden før kvinnen fyller 22 år.

I 2023 utgjør dette 129 kroner for prevensjon i 3 måneder. Det betyr at dersom du for eksempel velger p-piller som koster mindre 129 kroner vil dette være gratis. Velger du p-piller som koster mer enn 129 kr må du betale den resterende summen.

Bidragssatser 

År 2023 3 måneder 6 måneder 1 år
Bidragsbeløp Kr 129 Kr 258 Kr 516

Apoteket beregner hva kunden skal betale ut fra prevensjonsmidlets varighet, pris, ungdommens fødselsdato og datoen prevensjonsmidlet hentes ut.

Dersom du ønsker langtidsvirkende prevensjon (LARC) som kobberspiral, hormonspiral (Mirena, Jaydess, Kyleena og Levosert) eller p-stav vil prisen variere ut fra hvor gammel du er. Under har vi en tabell med mer informasjon om pris ut fra alder for disse prevensjonsmidlene.

(NY oppdatert tabell for 2023 kommer!)

Mirena varer i 8 år

Levosert varer i 6 år.

Kyleena varer i 5 år.

Jaydess varer i 3 år.

P-stav varer i 3 år.

Kobberspiral varer i 5 år (kun typen Nova-T er med i bidragsordningen).

Resept på kobberspiral, hormonspiral og p-stav kan vi skrive for deg på klinikken. Når du har løst ut resepten på apoteket kan du legge inn spiralen eller p-staven hos oss. Det er jordmor med lang erfaring som gjør dette.

Apoteket regner ut hvor mye du skal betale ut fra de ulike prevensjonsmidlenes varighet, pris, din fødselsdato og datoen du henter ut prevensjonsmidlet. Apoteket kan utlevere prevensjonsmidler som dekkes av folketrygden for inntil et halvt års forbruk av gangen. Ved lengre utenlandsopphold kan apoteket utlevere prevensjonsmidler for inntil ett års forbruk. Husk å ta med legitimasjon!

Hva vi tilbyr

Vi har lang erfaring med prevensjonsveiledning og er sertifisert for å administrere ulike typer prevensjon. Dette inkluderer reseptforskrivning og innsetting av langtidsvirkende prevensjon som hormonspiral og p-stav.  

 

Kilder:

Sex og samfunn: https://sexogsamfunn.no/prevensjon/statens-bidragsordning/

HELFO: https://www.helfo.no/regelverk/stonad-til-prevensjon-for-unge-kvinner

Helsenorge.no: https://helsenorge.no/sex-og-samliv/prevensjon/bidragsordning-for-prevensjonsmidler