Blog Details
oktober 17 2019 Jordmorklinikken

Hjelp - vi venter tvillinger!!

Mange spente, blivende foreldre kommer til oss tidlig i svangerskapet for å få graviditeten konstatert med ultralyd. Overraskelsen er stor hvis det viser seg å være to hjerter som slår. Ofte tar det litt tid før foreldrene selv ser det på skjermen, at det er to stykker der inne.

tvillinger

 

Vi avventer litt med å informere om at det er tvillinger til foreldrene faktisk ser det selv. Når dette oppdages blir stemningen gjerne litt «elektrisk». Det er latter, tårer og reaksjoner fra at dette er «stor stas» til «hvordan i all verden dette skal gå?».

Det er for mange litt som at man vinner i lotto og at huset brenner – på en gang.

Av og til hører vi foreldrene si at det er mange tvillinger på hans side av slekta og at de derfor lurer på om mor nå bærer to fostre i livmoren. Slik er det ikke. Det er kvinnen som slipper egg. Noen kvinner slipper to egg i en syklus istedenfor kun ett. Hvert egg befruktes av hver sin sædcelle. Da blir det toeggede tvillinger, også kalt dizygote. Det eksisterer en arvelig tendens til å få toeggede tvillinger. Det er kvinnen som må ha toeggede tvillinger i sin familie for at det skal øke sjansen for at hun får tvillinger. I mange familier hopper det over en generasjon. Toeggede tvillinger ligner ikke hverandre arvemessig sett mer enn det alminnelige søsken gjør. De kan ha samme eller forskjellig kjønn. Mannen bestemmer kjønn på barn, ikke antallet (se blogg om kjønn her).

I tillegg til den arvelige disposisjonen for å få tvillinger vil sannsynligheten for tvillingfødsel stige med økende alder hos kvinnen. Den er høyest i aldersgruppen 35-39 år. Prøverersbefruktning (IVF), der det settes inn flere enn ett egg, er også en av grunnene til at tvillingfødslene har økt de siste årene. Dette har ingenting med arvelighet å gjøre.

Ved eneggede tvillinger (monozygote), er det ett egg som har blitt befruktet og som har delt seg og blitt til to adskilte fosteranlegg innen 14 dager etter befruktning. Eneggede tvillinger kommer fra samme eggcelle og sædcelle og har derfor helt likt arvestoff og blir identiske tvillinger. Eneggede tvillinger har alltid samme kjønn.

Når vi oppdager tvillinger på ultralyd og stemningen har lagt seg litt, vil vi undersøke om tvillingene er eneggede eller toeggede. Dette er lettest å identifisere tidlig i svanger skapet, dvs rundt uke 12. Dette er viktig fordi det har betydning for den videre oppfølgingen i svangerskapet. Vi informerer etter beste evne og henviser videre til sykehuset i de tilfeller hvor det er nødvendig med tidlig og tett oppfølging. Hvor mye av informasjonen som går inn er ikke godt å si. Heldigvis har foreldrene god tid til å fordøye det glade budskap.

Hvis du vet at du venter tvillinger og ønsker å komme på en ultralydtime, husk å velge ultralyd tvilling-gravide. På disse timene er det satt av ekstra tid.