Blog Details
november 1 2019 Jordmorklinikken

Hva betyr blodtyping og rhesusbestemmelse for svangerskapet

Alle gravide får tilbud om ulike blodprøver, såkalte rutineprøver, i svangerskapet. De tas mellom svangerskapsuke 12-16. Det innebærer blant annet blodtyping og rhesusbestemmelse.

blodprøve

 

De to blodtypesystemene som har størst betydning kalles ABO og Rhesus. I ABO systemet finnes blodtypene 0 (null), A, B og AB. I Rhesus-systemet skilles det mellom Rh+ (positiv) og Rh- (negativ).

Omtrentlig 40 % av den norske befolkningen har blodtype 0. 48 % har A, 8 % har B og 4 % har AB. Ca 85 % av den norske befolkningen er Rh+ (positiv), mens resterende 15 % er Rh- (negativ). Disse blodtypesystemene er uavhengig av hverandre.

 

Rhesusuforlikelighet i svangerskapet

Når en gravid er rhesus negativ er det ca 60 % sjanse for at hun bærer et foster som er rhesus positiv. Blodsirkulasjonen til mor og barn er helt adskilt. Dersom noe av fosterets rhesus positive blod skulle komme i kontakt med mors negative blod, kan mor danne antistoffer. Det som skjer da er at antistoffene passerer morkaken og angriper fosterets røde blodceller. Dette kan være harmløst, men det er en risiko for at fosteret blir anemisk (blodfattig), utvikler hjertesvikt og i verste fall dør i mors liv. Dette fordi det hos fosteret skjer en reaksjon med ødeleggelse av røde blodceller.

Det er i helt spesielle tilfeller som for eksempel I fødsel, ved morkakeløsning og abort at mors og fosterets blod kan bli blandet. Dersom dette skjer kalles det rhesus immunisering. Antistoffene kan da bevege seg fritt mellom mor og foster.

Risikoen for Rhesusimmunisering er ca 2 %.

Forebyggende behandling

Om Rhesusimmunisering skjer i forbindelse med kvinnens første fødsel, rammer ikke antistoffdannelsen denne graviditeten. Når kvinnen blir gravid på nytt, og bærer et Rhesus positivt foster, ligger antistoffene klare og kan ramme fosteret.

I dag testes alle gravide om de er Rhesus positiv eller negativ i første trimester. Dersom kvinnen er Rhesus negativ tas en ny blodprøve i svangerskapsuke 24 (NIPT). Denne prøven avdekker om fosteret er Rhesus positivt eller negativt, og den gravide kan allerede på dette tidspunktet få forebyggende behandling.

Anti-D, som også omtales som “vaksine”, gis nå rutinemessig i svangerskapsuke 28 til rhesus-negative kvinner med bekreftet rhesus-positivt foster. Dette er kun en passiv overføring av “ferdiglaget” anti-rhesus antistoffer for å forhindre at den gravide produserer slike antistoffer selv. I tillegg til det gis anti-D sprøyte på barselavdelingen innen 72 timer etter fødsel.

Denne behandlingen forebygger at den gravide produserer rhesus-antistoffer.

Prognose

Nå som alle kvinner blodtypes i første trimester i svangerskapet, og rhesus negative kvinner med rhesus positive fostre behandles i uke 28 og etter fødsel, er risikoen for skade hos fosteret svært liten.

Dersom den gravide allikevel har dannet antistoffer, for eksempel i forbindelse med en tidligere abort, må hun overvåkes nøye med gjentatte ultralyder. I noen sjeldne tilfeller kan det være aktuelt med utskiftning av fosterets blod mens det fortsatt er i mors liv.

Dette vil oppdages i forbindelse med rutineprøvene som tas etter første trimester; og eventuelt behandling og tiltak som er nødvendig kan iverksettes. Dette har ført til at mer enn 90 % av disse barna unngår skade og utvikler seg normalt!

En påminnelse til alle gravide; husk å ta med blodprøvesvarene når du drar til sykehuset når fødselen er i gang! Da har de all info om blodtypen hos deg og ditt foster klart med en gang.