Blog Details
oktober 25 2019 Jordmorklinikken

Hva er hCG og hva kan det fortelle oss?

Svangerskapshormonet hCG

Det er mange hormoner som er i sving under en graviditet. Det hormonet vi kjenner best til er nok hCG; humant choriongonadotropin. Det er det hormonet som gjør at graviditetstesten blir positiv.

hcg

 

Det kan også måles i mors blod og gir informasjon eller føringer om svangerskapet forløper som normalt. HCG produseres i placenta (morkaken) og produksjonen starter like etter det befruktede eggets implantasjon i livmorveggen. Allerede 10 dager etter befruktning kan hormonet påvises i blodet.

Utvikling av hCG gjennom graviditeten

Produksjonen av hCG starter altså ved befruktningstidspunkt og stiger mot et maksimum i svangerskapsuke 8-10. I de neste 10 ukene faller produksjonen med ca. 80% og forholder seg ganske stabilt fra uke 20 og til fødsel.

Helt i starten av graviditeten stimulerer hCG det gule legemet (corpus luteum) i eggstokken slik at progesteronproduksjonen som startet etter eggløsningen, ikke opphører. Dette er en forutsetning for at det befruktede egget kan klare å feste seg i livmorveggen, og ikke utstøtes ved en menstruasjonsblødning som normalt følger etter et brått fall i progesteronnivået.

Stigning av hCG i svangerskapet

hCg nivået i blodet har normalt en jevn stigning i svangerskapet frem til 8-10 uker. Det er veldig store variasjoner i hCG nivået hos den enkelte gravide.

En tommelfingerregel er at HCG verdien normalt stiger til det dobbelte annen hver dag, altså hver 48 time. Uventet lave verdier eller mindre stigning kan indikere at svangerskapet ikke forløper som normalt, som for eksempel missed abortion eller svangerskap utenfor livmor.

Høyere verdier kan indikere flerlinger eller blæremola.

Det er viktig å være klar over at hCG nivået oftest er veldig forskjellig fra gravid til gravid selv i samme svangerskapsuke. Så ikke vektlegg selve tallet for mye nettopp fordi hvor høyt/lavt er individuelt. Fokuser på økningen!

Hvorfor ta hCG?

Det er flere gode grunner til å følge utviklingen av hCG i den gravides blod. Ved spørsmål unormal utvikling av svangerskapet som for eksempel ved blødning, mistanke om svangerskap utenfor livmor (ex u) eller missed abortion (MA).

Blodprøve tas vanligvis med to dagers mellomrom.

Måling av hCG er en tilleggsundersøkelse som gjerne gjøres når det er spørsmål om svangerskapet utvikler seg normalt, og det er for tidlig med ultralydundersøkelse. Det kan også benyttes som supplement når ultralydundersøkelsen gir usikre funn.

Mange gravide ønsker å vite så mye som mulig om graviditeten sin så tidlig som mulig, og det kan resultere i at hun kommer for tidlig til ultralyd. Det er da mulig å måle HCG for finne ut om det stiger som normalt eller ei. Vår erfaring her på klinikken er at om det ikke er en gyldig grunn til å måle HCG, så ikke gjør det. Det må oftest en ny ultralydundersøkelse til for å vite sikkert om svangerskapet går som normalt!

En slik venteperiode er for de aller fleste krevende, men det er altså ingen snarvei her. Svaret vil komme for en dag.

Normalverdier for hCG (regnet ut fra siste mens)

Uke 3: 5-50

Uke 4. 5-426

Uke 5: 18-7340

Uke 6: 1080-56500

Uke 7-8 uker: 7650-229000

Uke 9-12: 25700-288000

Uke 13-16: 13300-254000

Uke 17-25: 4060-165400

Uke 25-42: 3640-117000

Ikke gravide har under 10.

Det finnes flere standard tabeller, så denne gir kun en pekepinn. Lege eller jordmor vil hjelpe med å vurdere resultatet.