Blog Details
november 24 2020 Jordmorklinikken

Hva skjer etter en spontanabort/missed abortion

En del kvinner kommer til oss med spørsmål om de kan ha spontanabortert, eller får en uventet og trist beskjed ved en ultralyd hos oss.

En spontanabort oppstår når fosterutviklingen stopper opp og fosteret støtes ut av livmoren før det er levedyktig. De aller fleste spontanaborter skjer før graviditetsuke 12.

Det er ingenting man kan gjøre for å hindre eller stoppe en spontanabort.

samtale

 

Vi snakker om ulike typer spontanaborter:

  • Missed abortion (stille abort) betyr at fosteranlegget/fosteret er
  • dødt i livmoren uten at det støtes ut.
  • Delvis abort (inkomplett abort) innebærer at noe, men ikke alle graviditetsproduktene er støtt ut av livmoren
  • Fullstendig spontanabort (komplett abort) som betyr at alle graviditetstester er ute av livmoren

 

Det finnes ulike behandlingsalternativer ved en spontanabort, hovedsakelig tre:

  • -Å la aborten gå sin naturlige gang. Det kan ta ca. to til fire uker før livmoren tømmes helt
  • -Medikamentell behandling
  • -Utskrapning, kirurgisk inngrep

Mellom 10 og 30 prosent av alle svangerskap resulterer med en spontanabort, flesteparten av disse I første trimester og allerede før svangerskapsuke 8.

Livmoren kommer som oftest tilbake til det normale relativt raskt etter en spontanabort, og de fleste får en eggløsning etter ca. 4-6 uker Det finnes ingen medisinske grunner til å vente med å bli gravid igjen.

De aller fleste opplever likevel å bli gravid og få friske barn senere. Årsaken til spontanabort blir sjelden undersøkt, men studier viser at flertallet oppstår av genetiske feil som hindrer fosteret i å utvikle seg normalt.

 

Følelsesmessige reaksjoner etter en spontanabort

De aller fleste blir veldig triste og lei seg etter å ha vært igjennom en spontanabort, noe som er en helt naturlig reaksjon. Når graviditeten er ønsket er allerede mange følelser og forventninger om det som skal skje blitt sterke og positive.

For kroppen påvirkes ikke bare fysisk av en abort, det er også vanlig å få en psykisk reaksjon etter aborten. Hvor sterk reaksjonen blir varierer veldig fra kvinne til kvinne. Også partner blir berørt. De færreste kvinner får alvorlige følelsesmessige problemer i etterkant.

 

Snakk om det!

Mange vil ha behov for å snakke med noen etter å ha vært igjennom en spontanabort.

Samtidig opplever noen at det er vanskelig å snakke om aborten, kjenne på og anerkjenne sine egne følelser rundt det som har skjedd. Det er fortsatt noe tabubelagt å snakke om dette i det offentlige rom.

Tror man- helt til man snakker med andre kvinner som har opplevd det samme.  Mange finner støtte og trøst i å dele opplevelser og såre følelser med andre som har vært igjennom det samme som en selv.

Den følelsesmessige bearbeidingen av en abort kan ta tid. Faktorer som påvirker er flere. Det er av stor betydning hvor langt svangerskapet hadde kommet og om kvinnen har hatt spontanabort tidligere.

Å snakke med helsepersonell; jordmor, gynekolog eller fastlege er lurt. Støtte fra familie og venner kan også hjelpe gjennom sorgprosessen.

Gravide som kommer til oss på klinikken og opplever å få en trist beskjed om at svangerskapet ser ut til å være over, tas godt vare på der og da.

Vi bruker tid og viser omsorg. Forklarer hva som skal skje, og formidler at de alltid har mulighet til å ringe oss dersom det dukker opp spørsmål. Om ting blir vanskelig er det rom for en liten prat på telefon.

I de fleste tilfeller henviser vi kvinnen til gynekologisk poliklinikk på det sykehuset hun tilhører. Etter henvisningen er kvinnen alltid velkommen til å ta kontakt med oss i etterkant ved spørsmål.

 

Kilder:

https://www.helsenorge.no/sykdom/svangerskap/spontanabort/