Blog Details
mai 23 2019 Jordmorklinikken

Hva skjer når vannet går

Vannavgang, et tegn på fødselsstart

Noen fødsler starter med vannavgang andre ganger starter den med rier. Når fostervannet går, er det fordi det er hull på begge fosterhinnene og dermed siver fostervannet ut fra livmorhulen. Det er forskjell på mengden fostervann hos hver enkelt kvinne og det er stor forskjell på hvor mye vann som siver ut ved vannavgang.

 

vannavgang

 

Fostervannet

Fostervannet er normalt blakket, som vil si nesten klart vann. Det har en søtlig lukt og det kan være vanskelig å vurdere om det er fostervann som kommer. Ta alltid kontakt med sykehuset der du har fått fødeplass ved mistanke om vannavgang! Noen ganger kan det være slimproppen som oppløses over dager og det kan komme rikelig med væske på grunn av dette. Andre ganger kan det være urin som siver. Ta alltid kontakt hvis det er spørsmål om det kan være fostervann!

Misfarget fostervann

Misfarget fostervann oppstår hvis barnet har tømt noe av det som finnes i tarmen ut i fostervannet. Da blir vannet gult, grønt eller brunt.

Barnets leie

Barnets leie har betydning, og med dette menes hvordan babyen er ligger i bekkenet, for videre forløp. Du kan se på ditt helsekort, under leie, om babyens hode er festet til bekkenet. Hvis det er festet står det HF, hvis det er bevegelig står det HB. Det kan også stå HKF som betyr at hodet knapt er festet, eller det kan stå S som betyr at barnet ligger med sete først.

Når du ringer til fødeavdelingen

Når du ringer til fødeavdelingen vil de stille en del avklarende spørsmål som hvilken farge fostervannet har, barnets leie, og om du kjenner at barnet sparker?

Hvis hodet til barnet er festet, vannet er blakket og barnet beveger seg normalt kan man vente noen timer med å komme inn til fødeavdelingen. Ring alltid inn og avtal når og hvor du skal komme til kontroll!

Hvis alt er normalt på kontrollen vil man avvente i 24-48 timer innen fødselen eventuelt stimuleres i gang. Kvinnen kan komme inn til kontroll på fødeavdelingen, og deretter reise hjem i påvente av rier. Dette fordi de fleste fødsler starter av seg selv med rier.

Hvis riene ikke har startet innen 24-48 timer, stimuleres fødselen i gang medisinsk. Dersom dette blir aktuelt for deg vil du være på sykehuset i denne prosessen. Du vil få god informasjon underveis.

Hvis barnet ikke er festet i bekkenet, ligger i seteleie, eller det er misfarget fostervann blir du invitert inn til kontroll med en gang. I disse tilfellene blir man værende på fødeavdelingen. Der blir du observert og vurdert for videre forløp.

Kontakt sykehuset og noter tidspunkt for vannavgang

Det er viktig å vite med sikkerhet om fostervannet er gått, og ca tidspunkt dette skjedde. Dette fordi det ved vannavgang er en åpning direkte inn til barnet, som gjør at det er en økt risiko for infeksjon. Det skal derfor følges med på temperatur, puls, infeksjonstall hos den gravide. Barnets puls kontrolleres. Dette gjøres når du kommer på kontroll.

Lurer du mer på hva som skjer under en fødsel, vil dette spørsmål og mange andre spørsmål bli forklart ved et Fødselsforberedende kurs hos oss. Å få kjennskap til hva som kan forventes ved fødsel vil i stor grad bidra til å føle trygghet i en fødsel. Vi jordmødre vet hvor viktig trygghet er for en god fødselsopplevelse.