Blog Details
juni 28 2019 Jordmorklinikken

Hva skjer på føde – gyn mottaket på Ullevål

Føde – gyn mottaket tar imot henvendelser og yter akutt helsehjelp til gravide og kvinner som er i fødsel og som har fødeplass på Ullevål. Mottaket tar også imot øyeblikkelig hjelp henvisninger for gynekologiske pasienter som har Ullevål som sitt lokalsykehus.

 

fødegyn

 

 

En stor del av driften på mottaket er telefonveiledning og rådgivning, samt vurdering og koordinering av alle innleggelser. Det er et bredt tverrfaglig samarbeid mellom jordmødre, sykepleiere, leger og sekretærer- og et høyt arbeidstempo! Føde – gyn mottaket har ca 16 000 pasienter i året Mottaket er døgnåpent og er en del av Kvinneklinikken, OUS, Ullevål.

Vurdering om fødselen er i gang

Kvinner med rier som kommer til mottaket blir undersøkt og vurdert om fødselen er i gang. Blodtrykk, puls og temperatur måles, og urinprøve tas. Fosterets leie og hjertelyd sjekkes også. Dersom fødselen vurderes til å være aktivt i gang, overflyttes kvinnen til fødeavdelingen.

Om fødselen ikke vurderes til å være i gang, men i modningsfasen, reiser kvinnen enten hjem i påvente av sterkere rier, eller hun blir på sykehusområdet for å være i nærheten. Hvor smertepåvirket hun er avgjør dette. Jordmødrene på mottaket vil hjelpe til med smertelindring og gode råd!

Fullt på Ullevål?

Mange gravide er engstelige for å bli avvist når de melder sin ankomst til føde – gyn mottaket. Det er heldigvis ikke mange som blir det. Fra Ullevål sykehus blir ca 2 % av kvinner i fødsel overført til andre sykehus på grunn av manglende kapasitet. I disse tilfellene er mottaket ansvarlig for dette, og sørger også for transport med ambulanse til det sykehuset kvinnen blir overflyttet til.  Sykehusene i Oslo og omegn samarbeider godt i disse tilfellene.

Du kan ta kontakt med føde- gyn mottaket ved spørsmål

Det er ikke bare med spørsmål om fødselen er i gang at gravide kvinner henvender seg til føde – gyn mottaket. Andre årsaker kan være ved spørsmål om lite liv i magen, blødning, magesmerter, spørsmål om vannavgang og fall på magen. Kvinnene er oppfordret til å ringe før de ankommer slik at jordmødre og sykepleierne er forberedt og kan planlegge sin aktivitet.

For å vite mer om hva som skjer rundt fødsel anbefaler vi å delta på kurs