Blog Details
desember 5 2019 Jordmorklinikken

Hvilken betydning har den femte barnesykdom i svangerskap?

Den siste uka har vi fått spørsmål om hvilken betydning parvovirus har i svangerskapet. Dette er sjeldent og ikke noe man skal gå rundt og bekymre seg for, men vi tenkte likevel å informere litt om dette.

Sykdommen kommer av parvovirus B19, og heter på fagspråket erythema infectiosum.

Parvovirus B19 er en virussykdom som hovedsakelig rammer barn mellom fem og femten år. Andre aldersgrupper kan også smittes, særlig foreldre til mindre barn og de som arbeider med barn. Gjennomgått infeksjon gir livsvarig immunitet.  Infeksjonen opptrer sporadisk eller epidemisk vanligvis i aldersgruppen 5-15 år. Større utbrudd vinter og vår hvert 3-5 år er vanlig.

barnesykdom

Sykdommen er kjennetegnet av et rødt sammenflytende utslett i ansiktet, kløe og influensalignende symptomer. Det finnes ingen behandling, men sykdommen har normalt et mildt forløp.

En person som er smittet med parvovirus kan smitte andre fra vel en uke før sykdommen bryter ut. Viruset overføres fra én person til en annen ved dråpesmitte. Når pasienten får symptomer, er han ikke lenger smittebærende.

Ettersom dette er et virus er det ikke noen vaksine tilgjengelig, men risikoen for smitte kan reduseres ved god håndhygiene.

Sykdommen kan også smitte fra den gravide moren til det ufødte barnet. Det er dette som bekymrer engstelige gravide. For fosteret kan sykdommen være farlig. Gravide bør hvis det er mulig, spesielt de første 20 ukene av svangerskapet, unngå miljøer hvor den femte barnesykdom er konstatert. Gravide kan ved symptomer ta blodprøve for å sjekke sine antistoffer. En blodprøve som viser om hun nylig er blitt smittet (IgM) og en prøve som viser om hun har blitt smittet for lengre tid tilbake (IgG).

Rundt 60 % av kvinner i fertil alder vil ha gjennomgått parvovirus B19-infeksjon og er immune, og dermed vil ca 40 % av gravide ha risiko for å få en primærinfeksjon under graviditeten. Når den gravide har testet positivt for IgM i svangerskapet skal hun følges opp med jevnlige ultralyd undersøkelser for å overvåke fosteret ettersom hun er i risikogruppen.

I om lag 30 % av tilfellene der en gravid kvinne blir smittet i svangerskapet, blir virus overført til fosteret. Dette kan føre til spontanabort eller at fosteret utvikler alvorlig anemi. Anemi er lav blodprosent, det vil si mangel på røde blodlegemer.

Skulle fosteret bli smittet og utvikle alvorlig blodmangel, kan det være mulig å behandle fosteret med blodoverføring via navlesnoren mens det er i livmoren.

Som nevn innledningsvis er dette en sjelden tilstand 🙂