Blog Details
juli 11 2019 Jordmorklinikken

Hvordan vite om du er i aktiv fase av fødselen

Kjennetegn på den aktive fasen av fødsel

 

aktiv

 

 

Etter modningsfasen går kvinnen over i aktiv fase i fødselen. Det som kjennetegner aktiv fase er at riene nå er regelmessige, økende i styrke og intensitet- og smertefulle. Man regner aktiv fase fra mormunnen er ca 3-4 cm åpen og riene er regelmessige. Nå er det ikke lenger mulig å «snakke» seg igjennom riene. Kvinnen må nå puste, fokusere og jobbe seg gjennom ri etter ri. Imellom er det pauser fra 1-3 minutter som er smertefrie. Da er det viktig å hvile, drikke og hente seg inn til neste ri kommer. Mange kvinner er motorisk urolig i denne fasen, blir kvalme av smertene og ønske om smertelindring blir fremtredende.

I kombinasjon med at riene øker på, får kvinnen tegningsblødning. Dette er en slimtilblandet blødning fra livmorhalsen som er helt normal fordi det blør fra mormunnen når den åpner seg. Derfor er tegningsblødning «et tegn» på at kvinnen er i aktiv fase av fødselen. Ofte vil fostervannet gå i denne perioden (om det ikke allerede er vannavgang), som igjen gjerne fører til at riene blir enda sterkere.

Når kan kvinnen trykke ut barnet?

Jordmor vil underveis i fødselen undersøke kvinnen vaginalt for å følge fremgangen i fødselen. Når mormunnen er åpen 10 cm er det full åpning. Da er passasjen stor nok for at kvinnen kan trykke ut barnet (utdrivningsfasen, som er neste fase!), forutsatt at ledende del, som regel hodet, er helt nede på kvinnens bekkenbunn.

I løpet av aktiv fase trenger den fødende mye støtte, oppmuntring og tilstedeværelse av jordmor og ledsager. Dette er intense timer! Det er stor variasjon i forhold til hvor lang tid åpningsfasen varer, men en tommelfingerregel er at førstegangsfødende kvinner bruker ca 1 ½ time for hver cm av mormunnen som åpner seg (fra 3-4 cm). For flergangsfødende går denne fasen som regel raskere.

Gjennom hele fødselen vil jordmor overvåke hjertelyden til fosteret og riene jevnlig eller kontinuerlig. Dette gjøres for få informasjon om fosteret tåler riene godt og har det bra.

 

 

I neste blogginnlegg kommer vi til å skrive om utdrivningsfasen – kanskje for mange den mest spennende delen av fødselen? Følg med! 😊

 

For å vite mer om hva som skjer under fødsel og de ulike fasene anbefaler vi og delta på kurs.