Blog Details
juni 13 2019 Jordmorklinikken

Hvorfor det er nyttig å delta på barsel- og ammekurs

En fødsel er slutten på et svangerskap men også en begynnelse på en ny tid, barsel. Barsel er de første seks ukene etter fødsel.

 

barsel-2

 

Ikke forberedt til tiden etter barnet ble født

Det å få barn er en av de største hendelsene i vårt liv. Mange har aldri tatt i et nyfødt barn før de får sitt eget. De fleste deltar på fødselsforberedende kurs for å lære mer om fødselen og tenker at tiden etterpå vil gå av seg selv. Slik er det ofte ikke. Mange sier de ikke var forberedt på tiden etter barnet ble født. I dag kommer man hjem to til tre dager etter fødsel. Dette er en sårbar periode. Som regel er det mange spørsmål som melder seg i forhold til amming og barnet etter hjemkomsten.

Å delta på barsel og ammekurs vil kunne gi en større trygghet

På kurset vårt møter dere erfarne jordmødre som jobber på Ullevål sykehus. Det blir lagt opp til en kveld med teori og praktisk veiledning om barnet. Målet vårt er at foreldrene skal være trygge på å kunne ta vare på og forstå det nyfødte barnets behov. Fysiske og psykiske forandringer hos mor vil også bli kommunisert og også den nye familiesituasjonen med nye roller for paret.

De fleste ønsker å amme barnet sitt. Vi bruker god tid på undervisning og praktisk veiledning. Vi oppfordrer kursdeltakerne å stille spørsmål underveis, for å gi deltakerne mest mulig utbytte av kurset.