Blog Details
juni 21 2019 Jordmorklinikken

Hvorfor gjøre en tidlig ultralyd mellom uke 7 og 11

Hensikten med ultralydundersøkelser tidlig i svangerskapet.

Vi får ofte telefoner på klinikken om hva som er hensikten med ultralyd før uke 12. De fleste ultralydundersøkelsene vi gjør er mellom uke 12-14, som gir mer informasjon om fosterets tilstand. Likevel velger mange å komme på ultralyd tidligere også, for å få en bekreftelse på graviditeten utover en positiv graviditetstest.

 

tidlig ultralyd (3)

 

Vi pleier å innlede samtalen med spente blivende foreldre om hva som er hensikten med undersøkelsen. Hva vi kan forvente å se er viktig å avklare før undersøkelsen begynner. Vi noterer ned første dato for siste menstruasjon for å beregne ca hvor mange uker gravid kvinnen er.

Undersøkelsen gjøres som regel vaginalt men av og til utenpå mors mage. Dette avhenger av livmorens posisjon som vi på forhånd ikke kan vite. Det vi ønsker å finne ut av er:

  1. Se om hjertet slår
  2. Lokalisere at fosteranlegget ligger inni livmoren (1-2 prosent av alle svangerskap skjer utenfor livmoren)
  3. Telle antall fosteranlegg
  4. Måle lengden på fosteranlegget, CRL (Crown Rumph Lengt) for å beregne alder og gi en ca termin.

 

Hva kan man se i de ulike ukene?

Hvis undersøkelsen gjøres i uke 9 vil vi nødvendigvis kunne se et større fosteranlegg enn i uke 7. (Ved fullgåtte 7 (7+0) uker er fosteranlegget ca 9 mm, ved fullgåtte 9 uker (9+0) er det 23 mm.) Når fosteranlegget er fullgåtte 10 uker kan vi se antydninger til en liten kropp med små armer og ben og vi definerer det da som et foster. For å kunne gi mer detaljert informasjon om fosteret er det gunstig å komme tilbake mellom uke 12-14, når det har fått en viss størrelse. 

Tilbakemeldinger vi ofte får fra denne undersøkelsen er at graviditeten blir konkret og virkelig! Det er stor stas for blivende foreldre å se og høre at hjertet slår for første gang!