Blog Details
januar 22 2020 Jordmorklinikken

“Jeg er 11+ 3 dager gravid. Er jeg i uke 11 eller 12 da?”

Da er du i uke 12! Det vil si at du er ferdig med 11 uker og er 3 dager inn i din 12 uke.

Du er fullgåtte 12 uker når du er 12+0

Når du er 12+1 er du i din 13 uke av svangerskapet.

Er du 30 år og 1 måned er du i ditt 31 leveår.

?

Ultralydundersøkelsen som mange ønsker å komme på rundt 12 uker skal etter retningslinjene gjøres mellom uke 11+0 – 13+6. Dette fordi vi har tabeller å forholde oss til når vi vurderer nakkefold. Er fostrene for unge eller for gamle har vi ikke tabeller å gå etter.

Vi er altså opptatt av uker pluss dager, fremfor kun uker.

 

Mange gravide er hos oss tidlig i svangerskapet mellom uke 6-11 for å bekrefte graviditeten ved å se at hjertet slår. De spør ofte om når de kan komme tilbake til ny ultralyd for å måle fosterets nakkefold og vurdering av neseben. Da er svaret mellom 11+0-13+6, men helst fra uke 12+0. Da er fosteret litt større og man får bedre oversikt over fosterets organer i tillegg.

 

Spørsmålet om når vi kan se kjønn kommer også. Det er adskillig lettere å se kjønn i uke 14+0 enn 12+0, selv om vi ikke kan si kjønn med større grad av sikkerhet før rundt uke 15+0. Så her er det tålmodigheten som er avgjørende. Det beste er å få et så sikkert svar som mulig fremfor antagelser.