Blog Details
oktober 11 2019 Jordmorklinikken

Når er det ok å fortelle at jeg er gravid til andre?

Dette spørsmålet får vi ofte fra de gravide som er til ultralydundersøkelse hos oss tidlig i svangerskapet. Etter undersøkelsen er de aller fleste yre av glede og positive følelser som de nesten ikke kan vente med å dele med andre. Men stopp- er det for tidlig å fortelle den gledelige nyheten til nærmeste familie og gode venner- det er jo ikke sikkert at det kommer til å gå bra? Hva hvis vi forteller det til andre, og så spontanaborterer jeg? Da blir det jo leit og vanskelig å skulle gi alle de som vet om graviditeten en kontrabeskjed.

221207-jordmorklinikken-151-Edit-2

 

De som har barn fra før, gjerne små barn, lurer på om de bør vente med å fortelle at det skal komme en søster eller bror etter hvert. De aller minste forstår jo ikke så mye av det hele. De større forstår mer, men synes nok det er vanskelig med tidsperspektivet. “Kommer ikke babyen snart?”, er et hyppig spørsmål. Og det er i grunnen vanskelig å forstå at det er en liten baby inne i mammas mage, en mage som ennå ikke er stor engang!

Det finnes ikke et fasitsvar for når den beste tiden er å fortelle om graviditeten til andre. Det er en privatsak og er opp til den enkelte.

Del gjerne gleden over svangerskapet med dine nærmeste

Vår erfaring er at mange forteller nyheten til sine aller nærmeste relativt tidlig. Mange tenker at om det ikke skulle gå bra er det godt at de nærmeste vet om det, og dermed har forståelse for at man er trist og lei dersom dette skulle skje. Uansett vil ofte de nærmeste skjønne at “noe er på gang”- ikke drikker hun vin og søvnbehovet er blitt helt enormt. Det er jammen ikke lett å holde det skjult nei!

De som har vært til ultralyd hos oss rundt uke 12 og hvor alt er funnet normalt, spør ofte om vi tenker at det er en fin tid å offentliggjøre det på nå. Og det svarer vi gjerne bekreftende på! Sjansen for spontanabort etter uke 12 er liten. Noen gravide velger også å vente med å fortelle om graviditeten til etter ordinær ultralydundersøkelse som er rundt uke 18. Det er altså ingen oppskrift for når man deler nyheten med andre. Det ikke feil å dele nyheten tidlig, og det er heller ikke feil å vente med å fortelle om graviditeten.

Når bør sjefen få vite at du er gravid?

Loven pålegger ingen å si ifra om de er gravide. Det gjelder både i en ansettelsesprosess eller senere i arbeidsforholdet. Det er den enkelte arbeidstaker som selv vurderer når man mener er den beste tiden å fortelle om graviditeten til sin arbeidsgiver.

Før eller siden må arbeidstaker uansett informere sin leder om graviditeten. For det første vil graviditeten etterhvert bli synlig, og den gravide må søke om fødselspenger. Ifølge arbeidsmiljøloven må man varsle om permisjon snarest mulig og senest en uke i forveien ved fravær utover to uker, senest fire uker i forveien ved fravær utover tolv uker og senest tolv uker i forveien ved fravær utover ett år.

Anbefalingen til arbeidstakere er å informere sin leder om graviditeten på et relativt tidlig tidspunkt. Det kan føre til økt forståelse for den enkeltes arbeidssituasjon som igjen gir mulighet for tilrettelegging av arbeidsoppgaver. Dette kan hindre at den gravide blir sykmeldt, enten helt eller delvis.