Blog Details
mai 6 2019 Jordmorklinikken

Slik beregner du fødselsterminen din

Det finnes flere metoder som kan fortelle deg når forventet tid for fødsel er. Naegels termin, ultralydtermin og fødselstermin, hva er hva?

 

termin

 

Et svangerskap varer i gjennomsnitt 280-283 dager. Dette tallet er litt misvisende fordi det regnes ut fra første dag i siste menstruasjon. Grunnen til det er fordi det er vanskelig å fastslå eksakt hvilken dag selve befruktningen skjedde. Det betyr at du etter utregning allerede er to uker gravid før du egentlig er det.

Naegels termin

Naegels regel er en regel for beregning av fødselstermin. Denne metoden ble brukt før i tiden. Ventet termin regnes ut slik: legg 7 dager til datoen for siste menstruasjonens første dag og trekk 3 måneder fra måneden. Naegels regel gir et gjennomsnitt for svangerskapsvarighet fra første dag i siste menstruasjon på 280 dager. Den virkelige gjennomsnittlige varigheten av svangerskapet er i midlertidig 282-283 dager fra siste menstruasjonens første dag, forutsatt at eggløsningen fant sted 14 dager etter at denne menstruasjonen startet. Dette er et premiss som ofte svikter.

Terminkalkulator og apper

Leger og jordmødre bruker ulike terminkalkulatorer for å beregne termin. Det finnes ulike typer som eSnurra, Fetocalc og Terminhjulet. Termindatoen som beregnes ut fra de ulike metodene kan variere, og det er ikke enighet om hvilken metode som er best. Det finnes også mange apper og terminkalkulatorer på nett som du kan beregne ut fra første dag i siste menstruasjon eller unnfangelse som kan gi deg en foreløpig termindato. Det er mange som bruker dette for å ha en oversikt over de ulike milepælene i svangerskapet.

Ultralydterminen er mer nøyaktig

Alle gravide i Norge får tilbud om en ultralydundersøkelse rundt uke 18 på sykehuset, såkalt rutineultralyd. Basert på fosterets hodemål settes en nøyaktig termin. Hvorfor ultralydundersøkelsen utføres akkurat på dette tidspunktet er fordi fostrene er på sitt likeste i vekst akkurat her, det vil si at de biologiske variasjonene er små. Det er også mulig å beregne en presis termin rundt uke 12 basert på fosterets hode-rumpe mål (CRL). Hvilken metode som er best, hodeomkrets eller CRL, strides det om. Men fordi det i Norge bare tilbys en ultralydundersøkelse (rutineultralyd rundt uke 18) settes terminen på denne undersøkelsen.

Termin ved IVF – assistert befruktning

Selv om man vet nøyaktig hvilken dato man ble gravid, som ved IVF, er det likevel umulig å fastsette en helt sikker termin. Fra egget blir befruktet, satt tilbake og til det implementeres i livmorveggen, skjer det mye. Denne perioden kan variere med flere dager. Andre faktorer som at for eksempel kvinner med IVF svangerskap ofte har fått massiv hormonbehandling på forhånd, påvirker også prosessene helt i begynnelsen av graviditeten. Det som er vanlig ved IVF er å bruke egguttaksdato som eggløsningsdato i beregning av terminen. Ultralyd rundt uke 18 på sykehuset skal ikke overstyre beregning gjort fra egguttaksdato.

Hvorfor er det så viktig å ha en sikker fødselstermin?

For å kunne vurdere vekst og utvikling i svangerskapet, spesielt ved fare for prematur fødsel og vurdering av overtid, er det veldig viktig å ha en så sikker termin som mulig.

Hvor mange føder på termin?

Ca 4% av de gravide føder på termindatoen de fikk på ultralydundersøkelsen rundt uke 18. De fleste fødslene fordeler seg ca 2-3 uker før termin til nesten 2 uker etter termin. Ut fra statistikk ser man en tendens til at førstegangsfødende føder noe over termin sammenlignet med flergangsfødende. Dette av årsaker man ikke kjenner til. Vi pleier å si til de gravide som er hos oss at det er lurt å ta høyde for at fødselen skjer etter termin – slik at ventetiden mot slutten av svangerskapet ikke blir så lang!

Forvirret?

Nei – ikke vær det! Bruken av de ulike metodene skaper en del forvirring hos de gravide. En huskeregel kan være at før du har vært til ultralydundersøkelse tar du utgangspunkt i terminen beregnet ut fra din siste menstruasjons første dag. Dersom du gjør ultralyd rundt uke 12 får du en foreløpig termin basert på fosterets CRL. Den «endelige» terminen får du på ultralydundersøkelsen rundt uke 18 (Rutineultralyden) basert på fosterets hodemål. Og den terminen endres aldri på et senere tidspunkt.