Blog Details
november 15 2019 Jordmorklinikken

Svangerskapskvalme

Nesten alle kvinner opplever noe kvalme eller oppkast når de er gravide. Morgenkvalme rammer omtrent 90 % av alle gravide i større eller mindre grad.

kvalme

 

Du kan reagere på lukt og smak og synsinntrykk på en annen måte enn tidligere. Tilstanden kan gå utover livskvaliteten, yrkeslivet og forholdet til partneren. Vi hører ofte om disse plagene når de gravide kommer til ultralyd i starten av svangerskapet. Den vanligste kvalmen er plagsom men heldigvis fører den som oftest ikke til ernæringssvikt eller sykdom hos fosteret. Kvalmen er som regel verst de første 12 ukene. Trøsten er at etter hvert som svangerskapet utvikler seg vil kvalmen som regel avta.

Årsaken til svangerskapskvalme

Man vet ikke årsaken til hvorfor svangerskapskvalme oppstår men studier har vist at høye nivåer av graviditetshormonet hCG har sammenheng med utviklingen av svangerskapskvalme. Dette kan også forklare hvorfor de som er gravide med jentefoster eller tvillinger har et høyere nivå av hCG og dermed større risiko for å få alvorlig svangerskapskvalme.

Tips for å redusere svangerskapskvalme er:

  • Spis ofte og små proteinrike måltider
  • Prøv å spise og drikke litt før du står opp om morgenen
  • Unngå mat som er veldig sterkt krydret eller veldig fet.
  • Drikk rikelig, noen blir bedre av drikke med kullsyre
  • Sørg for nok søvn, hvile og frisk luft
  • Prøv akupressurbånd, et «armbånd» du kjøper på apoteket med en gummikule som pressmasserer et akupunkturpunkt på håndleddet.
  • Ingefær
  • Reseptfri, kvalmestillende medisin: De mest brukte legemidlene mot svangerskapskvalme er Postafen og Afipran. Statens legemiddelverk bekrefter at disse medikamentene er regnet for å være trygge og kan brukes av gravide hvis det er nødvendig. Mange gravide lider seg gjennom kvalmen og har høy terskel for å bruke medisiner, fordi de er redde for at de kan skade fosteret. Disse medisinene er etablerte og har vært i bruk lenge og det er ikke observert alvorlige bivirkninger. Det er Postafen som er mest aktuelt å bruke. Afipran bør ikke brukes i siste del av svangerskapet. Vi på klinikken prøver å berolige og informere om at disse medikamentene ikke er farlige for fosteret, og at det kan være bedre å forsøke medikamenter tidlig for å unngå å bli verre.

Alvorlig svangerskapskvalme

Noen gravide, heldigvis kun noen få, 2 av 100, utvikler alvorlig svangerskapskvalme (hyperemesis gravidarum) som innebærer voldsom kvalme og oppkast. Tilstanden kan føre til væsketap, elektrolyttforstyrrelser og ernæringssvikt med vekttap og vitaminmangel som gir behov for behandling på sykehus. Symptomene på dette er; voldsom intens kvalme, brekninger og oppkast flere ganger i løpet av et døgn, dehydrering, vekttap, svekket allmenntilstand, slapphet, svimmelhet, konsentrert og mørk urin og tørste.

Det er viktig at de som opplever disse symptomene får behandling. Alvorlig svangerskapskvalme kan påvirke fosteret og studier har vist at det kan være økt risiko for å bli født før 37. svangerskapsuke eller med lav fødselsvekt ved termin, det vil si under 2500 g.

Graden av svangerskapskvalme har betydning for hva slags behandling man får. Svangerskapskvalme kan graderes ved hjelp av et spørreskjema, som kalles SUKK (Svangerskaps Utløst Kvalme Kvantifisering) som inneholder tre spørsmål. Hvor mange timer pr døgn er du kvalm?, Hvor mange ganger brekker du deg?, og hvor mange ganger har du kastet opp? Ut fra disse spørsmålene vil legen gradere svangerskapskvalmen til lett, moderat eller alvorlig. De med moderat svangerskapskvalme kan få væskebehandling poliklinisk på sykehuset. Alvorlig svangerskapskvalme fører til innleggelse på sykehus med væskebehandling intravenøst, kvalmestillende behandling og næringstilførsel via en sonde.

Ved en svangerskapskontroll hos oss får du snakke med jordmor om plager du opplever og hun vil gi råd og veiledning som kan hjelpe deg å redusere disse. Bestill time til Svangerskapskontroll her!

 

Kilder og mer lesestoff:

https://nhi.no/familie/graviditet/svangerskap-og-fodsel/livsstil/svangerskap-gode-rad/svangerskapskvalme/

https://helsenorge.no/gravid/alvorlig-svangerskapskvalme

https://stolav.no/behandlinger/svangerskapskvalme

https://www.vitusapotek.no/smerte/gravide-og-ammende/gravide/svangerskapskvalme/a/A171

https://forskning.no/sykdommer-barn-og-ungdom-helse/mange-gravide-tor-ikke-ta-medisin-mot-kvalme/433517