Hva er missed abortion (MA) og hva gjør vi når vi oppdager dette på klinikken?

Missed abortion MA

Hva er MA?

Vi oppdager ukentlig Missed abortion (MA) på ultralydundersøkelser vi gjør før uke 12. MA betyr at svangerskapet er intakt men at fosteranlegget ikke lever lenger og utstøtningen enda ikke har kommet i gang. Dette er en trist beskjed å gi til forventningsfulle, blivende foreldre. 

Årsaken kan være genfeil, som skjer spontant, og som ikke er arvet fra foreldrene. Abort kan dermed i mange tilfeller ses på som naturens egen måte å hindre at fostre som ikke har mulighet til å overleve utvikler seg videre.  Andre årsaker kan være hormonelle grunner, infeksjon i livmoren, inneliggende spiral, høy alder hos mor, røyking, blodsykdommer, sykelig fedme, diabetes eller lavt stoffskifte. Foreldrene har ingen innflytelse på at dette svangerskapet gikk til grunne.

 Hva skjer hvis MA oppdages hos oss på klinikken?

Oppdages dette på ultralyd kontakter vi det sykehuset kvinnen tilhører og bestiller time til gynekolog så raskt som praktisk mulig. Da vil gynekolog gjøre ultralydundersøkelse for å bekrefte funnet. Hvis funnet bekreftes vil gynekologen vurdere om det skal utføres en medisinsk eller kirurgisk tømming av livmoren. 

 

Oppfølging av oss

Jordmor ved Oslo Jordmor- og ultralydklinikk, som oppdaget missed abortion (MA) ved ultralydundersøkelsen vil sende en tekstmelding noen dager senere for å høre hvordan alt har gått og for å kunne svare på eventuelle spørsmål. Vår erfaring er at de fleste parene som opplever en MA er tilbake hos oss igjen med ny graviditet i løpet av et halvt år. 

Sannsynligheten for MA etter uke 12 er betraktelig redusert. 

 

Bestill time til tidlig ultralyd uke 6-11 her!