“Jeg er 11+ 3 dager gravid. Er jeg i uke 11 eller 12 da?”

Da er du i uke 12! Det vil si at du er ferdig med 11 uker og er 3 dager inn i din 12 uke.

Du er fullgåtte 12 uker når du er 12+0

 

Når du er 12+1 er du i din 13 uke av svangerskapet.

 

Er du 30 år og 1 måned er du i ditt 31 leveår.

 

Ultralydundersøkelsen som mange ønsker å komme på rundt 12 uker skal etter retningslinjene gjøres mellom uke 11+3 – 14+2. Dette fordi vi har tabeller å forholde oss til når vi måler nakkefold. Er fostrene for unge eller for gamle har vi ikke tabeller å gå etter.

Vi er altså opptatt av uker pluss dager fremfor kun uker.

 

Mange gravide er hos oss tidlig i svangerskapet for å bekrefte graviditeten ved å se at hjertet slår. De spør ofte om når de kan komme tilbake til ny ultralyd for å måle fosterets nakkefold og vurdering av neseben. (Se video og les mer om denne undersøkelsen her, under overskriften 2D ultralyd uke 12-14)

 

Spørsmålet om når vi kan se kjønn kommer også. Det er adskillig lettere å se kjønn i uke 14+0 enn 11+3, selv om vi ikke kan si kjønn med større grad av sikkerhet før rundt uke 15. (Les blogg om kjønn her). Så her er det tålmodigheten som er avgjørende. Det beste er å ikke se på kjønn før ved rutineultralyd. Det beste er å få et ordentlig svar fremfor antagelser.

Bestill time til ultralyd her!